หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000001 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 53 124 60
2 000002 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 38 71 58
3 000003 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 28 54 42
4 000004 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 28 60 36
5 000005 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 20 41 23
6 000006 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 31 73 47
7 000007 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 34 55 41
8 000008 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 12 24 14
รวม 244 502 321
823

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]