หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 อาคาร 1 ห้อง 7 6 ต.ค. 2555 09.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคาร 1 ห้อง 8 6 ต.ค. 2555 09.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 9 6 ต.ค. 2555 09.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคาร 1 ห้อง 5,6 6 ต.ค. 2555 09.00
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 11,12 6 ต.ค. 2555 09.00
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 อาคาร 1 ห้อง 10 6 ต.ค. 2555 09.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 1 6 ต.ค. 2555 09.00
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 อาคาร 2 ห้อง 2 6 ต.ค. 2555 09.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 อาคาร 2 ห้อง 3 6 ต.ค. 2555 09.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 4 6 ต.ค. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]