หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ -โรงเรียนบ้านเดียงพลี (ศึกษา) - โรงเรียนบ้านสังเม็ก
ระหว่าง วันที่ 10-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

 

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2. 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
3. 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 4. 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
5. 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 6. 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
7. 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 8. 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
9. 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 10. 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
11. 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 12. 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
13. 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 14. 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
15. 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 16. 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
17. 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 18. 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
19. 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 20. 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
21. 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 22. 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
23. 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 24. 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
25. 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 26. 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
27. 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 28. 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
29. 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 30. 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
31. 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 32. 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
33. 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 34. 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
35. 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 36. 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
37. 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

 

(ศูนย์การแข่งขัน: )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]