หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000041 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 6 11 6
2 000123 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 24 53 35
3 000038 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 1 3 2
4 000021 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 5 7 5
5 000105 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 16 23 19
6 000007 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 2 7 4
7 000158 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 46 153 82
8 000062 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 11 21 17
9 000014 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 4 22 9
10 000012 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 18 45 21
11 000039 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 2 4 2
12 000078 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 4 6 4
13 000066 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 16 25 19
14 000102 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 4 9 4
15 000126 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 13 26 13
16 000181 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 15 37 23
17 000148 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ 3 20 7
18 000139 โรงเรียนบ้านกระอาน 2 2 1
19 000064 โรงเรียนบ้านกะทิง 22 43 30
20 000068 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 6 12 10
21 000206 โรงเรียนบ้านคลองขุด 3 9 3
22 000203 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 2 4 3
23 000026 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 3 3 3
24 000162 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 32 78 41
25 000043 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 1 1 1
26 000199 โรงเรียนบ้านควนตานี 3 7 5
27 000115 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 5 28 10
28 000149 โรงเรียนบ้านควนหมาก 4 12 8
29 000144 โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย 3 6 3
30 000152 โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอเทพา 1 1 1
31 000048 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 3 7 3
32 000124 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 2 4 3
33 000170 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 14 26 20
34 000045 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ 1 10 3
35 000087 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 33 84 53
36 000015 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 18 50 30
37 000023 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 7 11 8
38 000110 โรงเรียนบ้านคูหา 16 22 16
39 000107 โรงเรียนบ้านฉลุง 8 12 0
40 000006 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 23 63 39
41 000109 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 1 3 1
42 000166 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 9 43 14
43 000142 โรงเรียนบ้านตาแปด 6 12 8
44 000140 โรงเรียนบ้านตูหยง 8 11 8
45 000098 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 3 4 3
46 000010 โรงเรียนบ้านทรายขาว 6 24 12
47 000155 โรงเรียนบ้านทับยาง 5 10 8
48 000191 โรงเรียนบ้านทับโกบ 10 17 14
49 000150 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 5 7 6
50 000091 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 4 15 8
51 000029 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 2 3 2
52 000084 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว 3 6 4
53 000146 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 4 7 4
54 000088 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 21 43 28
55 000194 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 4 10 6
56 000093 โรงเรียนบ้านท่า 4 6 5
57 000205 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 1 3 2
58 000033 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 12 26 17
59 000131 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3 19 6
60 000019 โรงเรียนบ้านท่าหมาก 4 4 4
61 000183 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 5 7 6
62 000137 โรงเรียนบ้านท่าไทร 5 6 5
63 000040 โรงเรียนบ้านนนท์ 11 17 11
64 000009 โรงเรียนบ้านนา 49 122 73
65 000092 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 3 5 4
66 000056 โรงเรียนบ้านนาทวี 64 180 90
67 000069 โรงเรียนบ้านนาปรัง 16 19 16
68 000189 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 2 2 2
69 000031 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 3 7 4
70 000090 โรงเรียนบ้านบาโหย 28 47 29
71 000097 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 4 7 5
72 000117 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม 1 8 3
73 000151 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 4 7 6
74 000054 โรงเรียนบ้านบ่อโชน 0 0 0
75 000061 โรงเรียนบ้านประกอบ 11 29 18
76 000169 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 4 13 7
77 000187 โรงเรียนบ้านปริกใต้ 5 13 7
78 000096 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 3 8 3
79 000027 โรงเรียนบ้านปากช่อง 3 5 3
80 000013 โรงเรียนบ้านปากบาง 4 5 4
81 000036 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 11 19 11
82 000114 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 10 21 13
83 000082 โรงเรียนบ้านป็อง 2 4 2
84 000134 โรงเรียนบ้านป่ากอ 3 3 3
85 000017 โรงเรียนบ้านป่างาม 16 31 16
86 000044 โรงเรียนบ้านป่าชิง 4 16 8
87 000071 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 14 36 14
88 000122 โรงเรียนบ้านป่าโอน 13 41 16
89 000120 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 16 38 16
90 000153 โรงเรียนบ้านพรุตู 3 5 3
91 000075 โรงเรียนบ้านพรุหวา 7 30 9
92 000204 โรงเรียนบ้านพังลา 2 9 4
93 000111 โรงเรียนบ้านมุนี 6 12 8
94 000186 โรงเรียนบ้านม่วง 7 16 8
95 000168 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ 1 1 1
96 000177 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 8 21 10
97 000190 โรงเรียนบ้านระตะ 6 11 8
98 000020 โรงเรียนบ้านลางา 7 13 7
99 000074 โรงเรียนบ้านลำชิง 8 20 9
100 000079 โรงเรียนบ้านลำลอง 4 7 4
101 000116 โรงเรียนบ้านลำเปา 17 36 20
102 000127 โรงเรียนบ้านลำไพล 5 17 5
103 000112 โรงเรียนบ้านล่องควน 6 13 6
104 000077 โรงเรียนบ้านวังบวบ 11 16 15
105 000125 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 13 24 13
106 000083 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 2 6 2
107 000081 โรงเรียนบ้านสม็อง 4 4 4
108 000118 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 6 19 10
109 000046 โรงเรียนบ้านสะกอม 4 11 4
110 000011 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 33 84 49
111 000060 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 8 15 11
112 000198 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 1 1 1
113 000193 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 3 4 3
114 000047 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 7 18 11
115 000104 โรงเรียนบ้านสุโสะ 6 14 6
116 000143 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 2 2
117 000201 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 2 4 3
118 000184 โรงเรียนบ้านหัวถนน 2 3 3
119 000099 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 12 21 13
120 000106 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 8 14 11
121 000173 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 2 6 4
122 000024 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 16 31 21
123 000130 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 2 2 2
124 000057 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี 5 28 11
125 000145 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 11 14 13
126 000202 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 3 2
127 000065 โรงเรียนบ้านเคลียง 11 21 14
128 000121 โรงเรียนบ้านเทพา 18 45 30
129 000095 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 21 43 29
130 000051 โรงเรียนบ้านเลียบ 3 7 3
131 000052 โรงเรียนบ้านแค 1 2 2
132 000129 โรงเรียนบ้านแซะ 3 3 3
133 000008 โรงเรียนบ้านแพร้ว 8 20 12
134 000133 โรงเรียนบ้านแม่ที 13 28 19
135 000135 โรงเรียนบ้านโคกกอ 2 2 2
136 000100 โรงเรียนบ้านโคกตก 17 28 21
137 000005 โรงเรียนบ้านโคกม้า 7 40 12
138 000141 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 4 27 6
139 000055 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 16 25 16
140 000101 โรงเรียนบ้านโมย 1 3 1
141 000022 โรงเรียนบ้านโหนด 13 27 18
142 000200 โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอสะเดา 1 2 1
143 000147 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย 7 8 8
144 000176 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา 7 12 7
145 000080 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 2 4 2
146 000028 โรงเรียนม้างอน 16 28 22
147 000132 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 5 9 6
148 000034 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 3 7 5
149 000138 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 17 27 24
150 000128 โรงเรียนวัดคลองยอ 28 49 32
151 000025 โรงเรียนวัดช่องเขา 4 5 4
152 000086 โรงเรียนวัดทุ่งข่า 2 3 2
153 000042 โรงเรียนวัดทุ่งพระ 3 5 5
154 000063 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 11 30 20
155 000016 โรงเรียนวัดนาปรือ 12 19 12
156 000070 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 3 12 5
157 000119 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 27 64 33
158 000058 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 2 3 2
159 000018 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 2 2
160 000032 โรงเรียนวัดประจ่า 16 64 30
161 000136 โรงเรียนวัดปริก 15 24 20
162 000156 โรงเรียนวัดยางทอง 3 15 7
163 000073 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 9 23 12
164 000067 โรงเรียนวัดวังไทร 15 18 16
165 000167 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 39 79 51
166 000178 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 19 53 33
167 000165 โรงเรียนวัดห้วยคู 4 11 6
168 000037 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 4 11 8
169 000195 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 6 7 6
170 000207 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 3 2
171 000171 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ 3 9 5
172 000089 โรงเรียนสะบ้าย้อย 43 117 56
173 000197 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 5 32 10
174 000108 โรงเรียนอายุรกิจโกศล 0 0 0
175 000157 โรงเรียนอุทยานอุทิศ 1 3 2
176 000035 โรงเรียนเหมืองควนกรด 1 1 1
177 000182 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 7 27 10
178 000179 โรงเรียนกฤณาวิทยา 11 14 12
179 000094 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 25 44 31
180 000180 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 9 14 11
181 000059 โรงเรียนสายชล 17 31 18
182 000192 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 7 42 7
183 000172 โรงเรียนเสนพงศ์ 25 45 27
184 000185 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 6 9 8
185 000161 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 4 11 4
186 000188 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านตัวอย่าง 3 3 3
187 000163 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 8 14 10
188 000072 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 9 20 12
189 000159 โรงเรียนตชด.ทุ่งไม้ด้วน ๒ 2 14 5
190 000174 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 5 10 7
191 000113 โรงเรียนตชด.บ้านประกอบออก 1 3 1
192 000175 โรงเรียนตชด.มหาราช ๑ 1 0 0
รวม 1692 3892 2248
6140

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]