หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาทวี 64 45 71.43% 11 17.46% 2 3.17% 5 7.94% 63
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 46 27 58.7% 12 26.09% 5 10.87% 2 4.35% 46
3 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 32 27 84.38% 3 9.38% 1 3.13% 1 3.13% 32
4 โรงเรียนบ้านนา 49 22 44.9% 12 24.49% 9 18.37% 6 12.24% 49
5 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 39 19 50% 7 18.42% 7 18.42% 5 13.16% 38
6 โรงเรียนสะบ้าย้อย 43 14 35% 9 22.5% 11 27.5% 6 15% 40
7 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 33 14 42.42% 9 27.27% 3 9.09% 7 21.21% 33
8 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 33 13 41.94% 7 22.58% 5 16.13% 6 19.35% 31
9 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 27 11 44% 8 32% 3 12% 3 12% 25
10 โรงเรียนเสนพงศ์ 25 11 44% 7 28% 4 16% 3 12% 25
11 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 19 10 55.56% 3 16.67% 1 5.56% 4 22.22% 18
12 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 23 9 40.91% 5 22.73% 5 22.73% 3 13.64% 22
13 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 16 9 60% 1 6.67% 0 0% 5 33.33% 15
14 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 18 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 16 7 43.75% 3 18.75% 4 25% 2 12.5% 16
16 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 15 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 5 33.33% 15
17 โรงเรียนสายชล 17 6 35.29% 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนบ้านเทพา 18 6 33.33% 6 33.33% 3 16.67% 3 16.67% 18
19 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 14 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
20 โรงเรียนวัดประจ่า 16 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนวัดนาปรือ 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
22 โรงเรียนวัดคลองยอ 28 6 22.22% 3 11.11% 10 37.04% 8 29.63% 27
23 โรงเรียนบ้านประกอบ 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
24 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
26 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนบ้านวังบวบ 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
28 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 18 5 27.78% 9 50% 3 16.67% 1 5.56% 18
29 โรงเรียนบ้านนาปรัง 16 5 33.33% 6 40% 1 6.67% 3 20% 15
30 โรงเรียนบ้านป่างาม 16 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 5 33.33% 15
31 โรงเรียนวัดวังไทร 15 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 3 20% 15
32 โรงเรียนบ้านโหนด 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนบ้านทับโกบ 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
34 โรงเรียนบ้านม่วง 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 21 4 22.22% 6 33.33% 7 38.89% 1 5.56% 18
36 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 17 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 17
37 โรงเรียนบ้านกะทิง 22 4 19.05% 5 23.81% 4 19.05% 8 38.1% 21
38 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 14 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนกฤณาวิทยา 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านโคกม้า 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 9 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
43 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
44 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 24 3 13.64% 8 36.36% 6 27.27% 5 22.73% 22
46 โรงเรียนบ้านลำเปา 17 3 17.65% 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 17
47 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 13 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนบ้านคูหา 16 3 20% 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 15
49 โรงเรียนวัดปริก 15 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 14
50 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 16 3 20% 3 20% 4 26.67% 5 33.33% 15
52 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 10 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
54 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านลำชิง 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 9 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
59 โรงเรียนบ้านลางา 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนบ้านเคลียง 11 3 30% 1 10% 1 10% 5 50% 10
61 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
62 โรงเรียนบ้านท่าไทร 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนม้างอน 16 2 12.5% 7 43.75% 3 18.75% 4 25% 16
65 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 13 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
66 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 16 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 14
67 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 11 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านป่าโอน 13 2 15.38% 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 13
69 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 12 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
71 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 12 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 11 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 11
73 โรงเรียนบ้านแพร้ว 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
74 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านสุโสะ 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
79 โรงเรียนบ้านทรายขาว 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านมุนี 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนบ้านทับยาง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านสม็อง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
86 โรงเรียนบ้านลำลอง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
87 โรงเรียนบ้านล่องควน 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
89 โรงเรียนวัดห้วยคู 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านควนตานี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านบาโหย 28 1 3.85% 9 34.62% 9 34.62% 7 26.92% 26
94 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 21 1 5% 8 40% 6 30% 5 25% 20
95 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 25 1 4.35% 3 13.04% 10 43.48% 9 39.13% 23
96 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 8 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
98 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 8 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
99 โรงเรียนบ้านตูหยง 8 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
100 โรงเรียนบ้านปริกใต้ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
101 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 16 1 6.67% 2 13.33% 5 33.33% 7 46.67% 15
102 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
103 โรงเรียนวัดทุ่งพระ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านฉลุง 8 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
106 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านควนหมาก 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านสะกอม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านปากช่อง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านเลียบ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนวัดยางทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านตัวอย่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนตชด.ทุ่งไม้ด้วน ๒ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านพังลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านป่าชิง 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
118 โรงเรียนวัดช่องเขา 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
119 โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านพรุตู 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
127 โรงเรียนวัดทุ่งข่า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านนนท์ 11 0 0% 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 11
132 โรงเรียนบ้านแม่ที 13 0 0% 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 13
133 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 8 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
134 โรงเรียนบ้านระตะ 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
135 โรงเรียนบ้านโคกตก 17 0 0% 3 25% 5 41.67% 4 33.33% 12
136 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 11 0 0% 3 30% 2 20% 5 50% 10
137 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
138 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านลำไพล 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
142 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านตาแปด 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
144 โรงเรียนบ้านพรุหวา 7 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
145 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
146 โรงเรียนบ้านท่า 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
147 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านปากบาง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
149 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
151 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
153 โรงเรียนบ้านท่าหมาก 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
154 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านกระอาน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านป่ากอ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
161 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านโคกกอ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนตชด.บ้านประกอบออก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอเทพา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านโมย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอสะเดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 4 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 4
172 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านคลองขุด 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
174 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
175 โรงเรียนบ้านป็อง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
179 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
180 โรงเรียนบ้านแซะ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนตชด.มหาราช ๑ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
184 โรงเรียนอุทยานอุทิศ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านหัวถนน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
186 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
187 โรงเรียนบ้านแค 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
188 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
189 โรงเรียนเหมืองควนกรด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]