หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี สนามบาสเกตบอล 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 12-13 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี เต้นท์ที่ 14 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 7 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 7 (อาคาร 1 ชั้นล่าง) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]