หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 78 64 82.05% 10 12.82% 3 3.85% 1 1.28% 78
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 89 41 46.59% 20 22.73% 18 20.45% 9 10.23% 88
3 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 74 28 40.58% 16 23.19% 13 18.84% 12 17.39% 69
4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 50 24 48.98% 13 26.53% 8 16.33% 4 8.16% 49
5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 79 23 31.08% 17 22.97% 20 27.03% 14 18.92% 74
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 44 23 53.49% 11 25.58% 7 16.28% 2 4.65% 43
7 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 56 21 38.89% 11 20.37% 12 22.22% 10 18.52% 54
8 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 49 19 38.78% 13 26.53% 10 20.41% 7 14.29% 49
9 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 46 19 42.22% 13 28.89% 10 22.22% 3 6.67% 45
10 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 44 18 43.9% 9 21.95% 9 21.95% 5 12.2% 41
11 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 57 17 32.08% 16 30.19% 14 26.42% 6 11.32% 53
12 โรงเรียนวุฒิวิทยา 79 15 26.79% 16 28.57% 16 28.57% 9 16.07% 56
13 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 53 15 28.85% 14 26.92% 15 28.85% 8 15.38% 52
14 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 42 15 36.59% 9 21.95% 11 26.83% 6 14.63% 41
15 โรงเรียนธรรมวาที 32 15 48.39% 8 25.81% 5 16.13% 3 9.68% 31
16 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 69 14 20.9% 26 38.81% 12 17.91% 15 22.39% 67
17 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 40 14 36.84% 15 39.47% 4 10.53% 5 13.16% 38
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 43 14 32.56% 10 23.26% 11 25.58% 8 18.6% 43
19 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 55 14 33.33% 8 19.05% 13 30.95% 7 16.67% 42
20 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 40 14 42.42% 8 24.24% 7 21.21% 4 12.12% 33
21 โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 30 14 51.85% 7 25.93% 2 7.41% 4 14.81% 27
22 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 33 14 46.67% 6 20% 6 20% 4 13.33% 30
23 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 40 14 36.84% 4 10.53% 13 34.21% 7 18.42% 38
24 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 42 12 30% 13 32.5% 9 22.5% 6 15% 40
25 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 24 12 52.17% 3 13.04% 4 17.39% 4 17.39% 23
26 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 45 11 27.5% 9 22.5% 14 35% 6 15% 40
27 โรงเรียนวัดหนองยาง 43 11 32.35% 9 26.47% 5 14.71% 9 26.47% 34
28 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 23 11 47.83% 7 30.43% 5 21.74% 0 0% 23
29 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 45 10 22.73% 15 34.09% 8 18.18% 11 25% 44
30 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 38 10 27.03% 8 21.62% 10 27.03% 9 24.32% 37
31 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ 37 9 24.32% 11 29.73% 13 35.14% 4 10.81% 37
32 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 35 9 25.71% 8 22.86% 10 28.57% 8 22.86% 35
33 โรงเรียนสถาพรพิทยา 20 9 45% 5 25% 3 15% 3 15% 20
34 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 32 8 26.67% 14 46.67% 5 16.67% 3 10% 30
35 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 27 8 30.77% 9 34.62% 4 15.38% 5 19.23% 26
36 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 34 8 23.53% 8 23.53% 12 35.29% 6 17.65% 34
37 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 38 8 21.62% 7 18.92% 15 40.54% 7 18.92% 37
38 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 26 8 34.78% 5 21.74% 4 17.39% 6 26.09% 23
39 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 19 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
40 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 41 7 19.44% 9 25% 13 36.11% 7 19.44% 36
41 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 26 7 31.82% 7 31.82% 6 27.27% 2 9.09% 22
42 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 24 7 33.33% 6 28.57% 5 23.81% 3 14.29% 21
43 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 32 7 22.58% 5 16.13% 12 38.71% 7 22.58% 31
44 โรงเรียนพิทยรังสี 36 6 17.14% 12 34.29% 8 22.86% 9 25.71% 35
45 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 28 6 22.22% 9 33.33% 7 25.93% 5 18.52% 27
46 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 26 6 25% 9 37.5% 7 29.17% 2 8.33% 24
47 โรงเรียนสุอารีวิทยา 28 6 22.22% 9 33.33% 6 22.22% 6 22.22% 27
48 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 18 6 33.33% 9 50% 1 5.56% 2 11.11% 18
49 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 21 6 28.57% 8 38.1% 5 23.81% 2 9.52% 21
50 โรงเรียนบ้านท่าจาม 25 6 26.09% 6 26.09% 8 34.78% 3 13.04% 23
51 โรงเรียนวัดเตาปูน 22 6 28.57% 3 14.29% 8 38.1% 4 19.05% 21
52 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 22 6 27.27% 2 9.09% 9 40.91% 5 22.73% 22
53 โรงเรียนวัดบางเป้ง 17 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 14
54 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 40 5 12.82% 11 28.21% 15 38.46% 8 20.51% 39
55 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 23 5 25% 7 35% 5 25% 3 15% 20
56 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 28 5 19.23% 6 23.08% 10 38.46% 5 19.23% 26
57 โรงเรียนบ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สมัคร) 18 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
58 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 16 5 31.25% 2 12.5% 5 31.25% 4 25% 16
59 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
60 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 22 4 18.18% 9 40.91% 5 22.73% 4 18.18% 22
61 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 31 4 14.29% 7 25% 10 35.71% 7 25% 28
62 โรงเรียนศุทธรัตน์ 31 4 15.38% 6 23.08% 10 38.46% 6 23.08% 26
63 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนบ้านชากนา 19 4 21.05% 3 15.79% 8 42.11% 4 21.05% 19
65 โรงเรียนเกษมวิทย์ 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
66 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 22 3 13.64% 5 22.73% 8 36.36% 6 27.27% 22
67 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) 16 3 20% 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 15
68 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 20 3 15.79% 4 21.05% 7 36.84% 5 26.32% 19
69 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 20 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
70 โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
71 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 24 3 13.04% 3 13.04% 8 34.78% 9 39.13% 23
73 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 12 3 25% 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 12
74 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 12 3 27.27% 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 10 3 30% 2 20% 5 50% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 14 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 13
77 โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 12 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 28 2 7.41% 10 37.04% 13 48.15% 2 7.41% 27
80 โรงเรียนสุตา 23 2 9.09% 7 31.82% 7 31.82% 6 27.27% 22
81 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 16 2 12.5% 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
82 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 20 2 12.5% 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 16
83 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 16 2 14.29% 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 14
84 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 14 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
85 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 12 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
86 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) 22 2 11.76% 3 17.65% 9 52.94% 3 17.65% 17
87 โรงเรียนบ้านวังตะโก 16 2 14.29% 3 21.43% 9 64.29% 0 0% 14
88 โรงเรียนบ้านโสม 11 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 14 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 4 30.77% 13
90 โรงเรียนวัดสำนักบก 17 2 13.33% 1 6.67% 8 53.33% 4 26.67% 15
91 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 21 1 5.56% 6 33.33% 7 38.89% 4 22.22% 18
92 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 49 1 3.45% 5 17.24% 8 27.59% 15 51.72% 29
93 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 15 1 7.14% 2 14.29% 8 57.14% 3 21.43% 14
95 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 12 1 8.33% 2 16.67% 6 50% 3 25% 12
96 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 9 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 8 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 11 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
99 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 9 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
100 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
101 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 13 1 9.09% 1 9.09% 6 54.55% 3 27.27% 11
102 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
104 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
105 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ (วัดต้นสน) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
107 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 21 0 0% 5 31.25% 10 62.5% 1 6.25% 16
108 โรงเรียนวัดตาลล้อม 7 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านเขาดิน 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านตาลดำ 18 0 0% 1 5.56% 9 50% 8 44.44% 18
111 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
112 โรงเรียนบ้านเนินโมก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
114 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
หรือผู้ดูแลประจำเขตพื้นที่ สพป.ชลบุรี เขต 1 โทร ICT : 038-288757 ต่อ 21 [email protected]
ศน.ไพรวัลย์ สูยะนันทน์ : ศน.สายสุรีย์พร เวหะชาติ : 089-404-8898
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]