หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง 49 45 93.75% 3 6.25% 0 0% 0 0% 48
2 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 62 38 66.67% 11 19.3% 4 7.02% 4 7.02% 57
3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 52 34 65.38% 10 19.23% 2 3.85% 6 11.54% 52
4 โรงเรียนวัดตะพงนอก 51 32 69.57% 5 10.87% 4 8.7% 5 10.87% 46
5 โรงเรียนวัดท่าเรือ 40 22 55% 10 25% 6 15% 2 5% 40
6 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 38 20 54.05% 9 24.32% 5 13.51% 3 8.11% 37
7 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 28 20 71.43% 3 10.71% 3 10.71% 2 7.14% 28
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 37 16 43.24% 9 24.32% 9 24.32% 3 8.11% 37
9 โรงเรียนวุฒินันท์ 24 16 69.57% 4 17.39% 1 4.35% 2 8.7% 23
10 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 25 15 65.22% 6 26.09% 2 8.7% 0 0% 23
11 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 22 15 71.43% 4 19.05% 2 9.52% 0 0% 21
12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 22 13 59.09% 8 36.36% 0 0% 1 4.55% 22
13 โรงเรียนวัดพลา 21 13 61.9% 3 14.29% 3 14.29% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนวัดหนองพะวา 41 12 30.77% 10 25.64% 8 20.51% 9 23.08% 39
15 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 27 12 44.44% 9 33.33% 3 11.11% 3 11.11% 27
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 29 12 41.38% 8 27.59% 4 13.79% 5 17.24% 29
17 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 27 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
19 โรงเรียนวัดมาบข่า 22 11 52.38% 2 9.52% 3 14.29% 5 23.81% 21
20 โรงเรียนวัดหวายกรอง 34 10 29.41% 15 44.12% 5 14.71% 4 11.76% 34
21 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 21 10 47.62% 4 19.05% 4 19.05% 3 14.29% 21
22 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 19 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
23 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 17 10 58.82% 2 11.76% 3 17.65% 2 11.76% 17
24 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 22 10 50% 1 5% 3 15% 6 30% 20
25 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 17 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 19 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 4 21.05% 19
27 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 13 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
28 โรงเรียนวัดชากหมาก 14 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 11 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
32 โรงเรียนวัดยายดา 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนวัดเนินพระ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
34 โรงเรียนวัดบ้านดอน 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
35 โรงเรียนวัดน้ำคอก 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
37 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 17 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 16
38 โรงเรียนกวงฮั้ว 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
39 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนสมคิดวิทยา 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
41 โรงเรียนวัดสระแก้ว 12 6 50% 1 8.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนอารีย์วัฒนา 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
44 โรงเรียนวัดตาขัน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 15 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 3 21.43% 14
46 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
47 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนวัดห้วงหิน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนวัดในไร่ 16 4 26.67% 3 20% 3 20% 5 33.33% 15
51 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนอรวินวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
55 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
57 โรงเรียนวัดหนองตะแบก 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
63 โรงเรียนวัดแกลงบน 9 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
64 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 14 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 6 42.86% 14
65 โรงเรียนบ้านหนองละลอก 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
66 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
67 โรงเรียนวัดละหารไร่ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
68 โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
71 โรงเรียนอนันต์ศึกษา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านปากแพรก 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
73 โรงเรียนวัดตากวน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านไร่จันดี 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
76 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
77 โรงเรียนวัดหนองกระบอก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
78 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดมาบชลูด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนวัดเชิงเนิน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านชะวึก 7 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
86 โรงเรียนบ้านชากมะหาด 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านเขายายชุม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
97 โรงเรียนธรรมสถิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดชากผักกูด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านท่าเสา 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านเขาลอย 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
105 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
106 โรงเรียนวัดหนองกรับ 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดกระเฉท 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านมาบเตย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านเขาหวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหนองระกำ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
113 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านพยูน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านยายจั่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
116 โรงเรียนวัดเกาะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]