หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000231 โรงเรียนกวงฮั้ว 11 22 15
2 000190 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 38 126 67
3 000306 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 14 25 23
4 000254 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 9 47 11
5 000290 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 21 43 27
6 000279 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 17 37 21
7 000178 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 22 72 26
8 000214 โรงเรียนธรรมสถิต 1 3 2
9 000293 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 37 113 41
10 000191 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 19 52 26
11 000193 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3 3 8 4
12 000194 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 29 67 34
13 000195 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 15 74 25
14 000196 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 3 7 5
15 000197 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 6 13 6
16 000235 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 22 59 37
17 000175 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 19 39 22
18 000310 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 1 1
19 000289 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 1 1 1
20 000299 โรงเรียนบ้านชะวึก 7 6 6
21 000188 โรงเรียนบ้านชากมะหาด 5 25 7
22 000302 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 4 6 6
23 000177 โรงเรียนบ้านท่าเสา 4 7 4
24 000315 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 11 27 13
25 000180 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 6 21 10
26 000277 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 11 46 16
27 000311 โรงเรียนบ้านปากแพรก 6 13 8
28 000309 โรงเรียนบ้านพยูน 1 1 1
29 000244 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 10 32 10
30 000187 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 5 13 6
31 000312 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 17 37 28
32 000314 โรงเรียนบ้านมาบเตย 1 2 1
33 000205 โรงเรียนบ้านยายจั่น 1 1 1
34 000212 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 10 21 17
35 000316 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ 4 10 5
36 000210 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 22 50 24
37 000176 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 2 3 2
38 000294 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 29 18
39 000199 โรงเรียนบ้านหนองระกำ 2 4 2
40 000256 โรงเรียนบ้านหนองละลอก 7 28 14
41 000270 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 7 21 9
42 000249 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 2 13 3
43 000288 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 5 33 8
44 000308 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 2 4 3
45 000189 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 4 14 6
46 000303 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 17 59 29
47 000204 โรงเรียนบ้านเขายายชุม 2 3 3
48 000184 โรงเรียนบ้านเขาลอย 3 6 3
49 000305 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 2 7 3
50 000183 โรงเรียนบ้านเขาหวาย 1 2 1
51 000287 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 2 6 3
52 000298 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 1 3 2
53 000296 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 4 6 4
54 000206 โรงเรียนบ้านไร่จันดี 4 11 8
55 000223 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 5 12 5
56 000217 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 25 69 46
57 000201 โรงเรียนวัดกระเฉท 2 3 2
58 000182 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ 2 3 3
59 000200 โรงเรียนวัดชากผักกูด 1 1 1
60 000248 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 9 23 16
61 000281 โรงเรียนวัดชากหมาก 14 31 14
62 000304 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 1 20 5
63 000285 โรงเรียนวัดตะพงนอก 51 134 63
64 000211 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 2 18 2
65 000250 โรงเรียนวัดตากวน 3 7 3
66 000265 โรงเรียนวัดตาขัน 8 25 15
67 000173 โรงเรียนวัดท่าเรือ 40 79 44
68 000300 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 4 9 6
69 000286 โรงเรียนวัดน้ำคอก 9 38 10
70 000264 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 10 19 17
71 000278 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 62 159 95
72 000295 โรงเรียนวัดบ้านดอน 10 36 19
73 000267 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 6 25 11
74 000181 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 27 55 38
75 000292 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 4 7 6
76 000280 โรงเรียนวัดพลา 21 40 21
77 000198 โรงเรียนวัดมาบข่า 22 74 31
78 000251 โรงเรียนวัดมาบชลูด 2 5 3
79 000297 โรงเรียนวัดยายดา 9 25 15
80 000259 โรงเรียนวัดละหารไร่ 5 9 6
81 000291 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 2 3 2
82 000283 โรงเรียนวัดสระแก้ว 12 25 19
83 000284 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 3 4 3
84 000261 โรงเรียนวัดหนองกระบอก 3 19 5
85 000269 โรงเรียนวัดหนองกรับ 4 8 4
86 000266 โรงเรียนวัดหนองตะแบก 7 17 12
87 000174 โรงเรียนวัดหนองพะวา 41 92 70
88 000179 โรงเรียนวัดห้วงหิน 6 19 9
89 000247 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 52 167 70
90 000318 โรงเรียนวัดเกาะ 1 2 1
91 000203 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 10 42 21
92 000262 โรงเรียนวัดเชิงเนิน 5 12 8
93 000282 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 1 3 1
94 000243 โรงเรียนวัดเนินพระ 9 20 9
95 000202 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 6 11 10
96 000207 โรงเรียนวัดแกลงบน 9 54 11
97 000230 โรงเรียนวัดในไร่ 16 29 20
98 000263 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 27 79 37
99 000216 โรงเรียนวุฒินันท์ 24 139 58
100 000233 โรงเรียนสมคิดวิทยา 11 36 21
101 000307 โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) 5 5 5
102 000208 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 17 5
103 000236 โรงเรียนอนันต์ศึกษา 5 15 9
104 000224 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 3 6 3
105 000245 โรงเรียนอนุบาลระยอง 49 124 63
106 000225 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา 10 14 12
107 000240 โรงเรียนอรวินวิทยา 7 13 8
108 000234 โรงเรียนอารีย์วัฒนา 12 35 17
109 000213 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 3 8 3
110 000232 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 13 46 14
111 000272 โรงเรียนวัดหวายกรอง 34 73 44
112 000271 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 15 47 25
113 000276 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 2 2 2
114 000274 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 2 4 4
115 000275 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 10 33 15
116 000273 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 28 47 39
รวม 1295 3575 1834
5409

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]