หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก รังษีฯ ห้อง 3/3 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก รังษีฯ ห้อง 4/3 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก รังษีฯ ห้อง 1/3,2/2 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2,4/2 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2,4/2 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 1/3,2/3,3/3,4/3 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก วงศ์บุปผา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมวงศ์บุปผา 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก วงศ์บุปผา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมวงศ์บุปผา 9 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก ศาลาปฏิบัติธรรม/วัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก ศาลาปฏิบัติธรรม/วัดตะพงนอก 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก เวทีโรงอาหาร 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก วงศ์บุปผา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมวงศ์บุปผา 10 ต.ค. 2555 09.00-16.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 2/3 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 2/3 9 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 1/3 9 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก ศาลาวัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก ศาลาวัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก ศาลาวัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โบสถ์วัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โบสถ์วัดตะพงนอก 10 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]