หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชลบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001684 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 2 2 2
2 001730 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 3 5 4
3 001728 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1 1 1
4 001687 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 24 72 38
5 001723 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1 2 2
6 001691 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1 3 2
7 001727 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1 1 1
8 001714 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 7 29 13
9 001707 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 5 11 9
10 001706 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1 15 4
11 001732 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1 2 2
12 001704 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1 2 2
13 001681 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 11 60 25
14 001700 โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 3 23 8
15 001715 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 3 11 5
16 001699 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 2 8 4
17 001731 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 2 4 3
18 001682 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 6 14 10
19 001688 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 5 13 8
20 001716 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 20 5
21 001722 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1 3 1
22 001692 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 3 11 6
23 001697 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 7 16 12
24 001710 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” 8 17 11
25 001712 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1 1 1
26 001683 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 6 10 6
27 001679 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 7 10 9
28 001695 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 4 9 8
29 001689 โรงเรียนวัดหนองยาง 3 7 5
30 001717 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1 1 1
31 001718 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 1 1 1
32 001680 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 43 96 61
33 001702 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 4 7 7
34 001703 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) 1 2 2
35 001698 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 2 15 5
36 001720 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 2 4 3
37 001729 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 5 6 6
38 001690 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 4 32 13
39 001693 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 3 7 6
40 001696 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 2 10 4
41 001721 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 2 6 2
42 001694 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1 2 2
43 001701 โรงเรียนธรรมวาที 2 3 3
44 001719 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 2 8 3
45 001686 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 1 1
46 001725 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1 6 3
47 001711 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 2 5 4
48 001713 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 3 2
49 001733 โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 2 3 2
50 001705 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 5 20 5
51 001726 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 2 4 4
52 001685 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 1 1
53 001724 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 2 3 3
รวม 213 628 351
979

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]