หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. จันทบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002441 โรงเรียนบ้านคลองคต 1 1 1
2 002443 โรงเรียนบ้านคลองบอน 3 4 4
3 002444 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่ง) 2 6 4
4 002515 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 17 44 29
5 002458 โรงเรียนบ้านซับตารี 5 13 9
6 002459 โรงเรียนบ้านดงจิก 1 3 1
7 002460 โรงเรียนบ้านตรอกนอง 4 5 5
8 002461 โรงเรียนบ้านตามูล 3 15 7
9 002462 โรงเรียนบ้านตาเรือง 7 34 15
10 002463 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 15 51 27
11 002464 โรงเรียนบ้านทับช้าง 16 36 27
12 002465 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 3 4 3
13 002466 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 1 2 2
14 002467 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 10 3
15 002468 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 2 2 2
16 002469 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 1 1 1
17 002470 โรงเรียนบ้านประตง 4 19 8
18 002471 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 8 19 15
19 002472 โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 1 1
20 002442 โรงเรียนบ้านมะขาม 4 9 7
21 002475 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 3 2
22 002476 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 6 12 9
23 002457 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 1 1 1
24 002456 โรงเรียนบ้านเขาทอง 2 5 4
25 002477 โรงเรียนบ้านเขาหอม 4 6 4
26 002478 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 9 22 15
27 002479 โรงเรียนบ้านแปลง 2 5 4
28 002480 โรงเรียนบ้านแหลม 5 17 10
29 002481 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 9 20 16
30 002482 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 1 1
31 002483 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 6 3
32 002484 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 5 2
33 002487 โรงเรียนมิตรภาพ20 1 5 2
34 002488 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 2 8 5
35 002489 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 5 7 7
36 002490 โรงเรียนวัดคลองพลู 5 12 8
37 002491 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1 3 2
38 002492 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 2 13 3
39 002493 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 5 16 10
40 002494 โรงเรียนวัดทับไทร 2 4 3
41 002495 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 2 2 2
42 002496 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 2 5 2
43 002497 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 3 24 8
44 002498 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 4 11 6
45 002499 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1 5 2
46 002500 โรงเรียนวัดบางชัน 1 8 2
47 002501 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1 20 5
48 002502 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1 1 1
49 002503 โรงเรียนวัดพลวง 1 1 1
50 002504 โรงเรียนวัดพังงอน 4 10 8
51 002505 โรงเรียนวัดมาบไผ่ 1 21 6
52 002506 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 1 3 1
53 002507 โรงเรียนวัดอิมั้ง 4 7 6
54 002508 โรงเรียนวัดเกาะจิก 1 1 1
55 002509 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 1 1
56 002510 โรงเรียนวัดโป่ง 1 3 1
57 002513 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 1 3 2
58 002486 โรงเรียนปะตงวิทยา 1 3 2
59 002511 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 3 67 16
60 002512 โรงเรียนศรีหฤทัย 12 16 14
61 002514 โรงเรียนอำนวยศึกษา 1 1 1
รวม 211 663 370
1033

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]