หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001427 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว2 3 6 3
2 001523 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 6 4
3 001439 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1 1 1
4 001566 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 4 5 4
5 001430 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 5 12 5
6 001440 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 2 3 2
7 000017 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 12 29 19
8 001567 โรงเรียนบ้านรังงาม 1 3 2
9 001426 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 5 11 8
10 001524 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 2 5 4
11 001424 โรงเรียนบ้านสระเตย 7 24 14
12 000010 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 5 13 7
13 001568 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 3 2
14 001436 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1 1 1
15 001423 โรงเรียนบ้านหนองนา 1 3 2
16 001429 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 8 3
17 000016 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 4 22 10
18 001525 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 1 1
19 001708 โรงเรียนบ้านแจงงาม 1 1 1
20 001432 โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 1 2 2
21 001422 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 4 10 6
22 000015 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1 1 1
23 000019 โรงเรียนวัดกกเต็น 1 2 2
24 001442 โรงเรียนวัดกาบบัว 2 12 5
25 001526 โรงเรียนวัดกำมะเชียร 1 3 2
26 001414 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1 1 1
27 001527 โรงเรียนวัดดอนไร่ 1 1 1
28 000018 โรงเรียนวัดด่านช้าง 6 47 14
29 001418 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1 21 6
30 000006 โรงเรียนวัดท่าช้าง 4 11 8
31 001528 โรงเรียนวัดท่าเตียน 1 3 1
32 001425 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1 3 2
33 001421 โรงเรียนวัดน้ำพุ 3 7 4
34 001529 โรงเรียนวัดบัลลังก์ 1 6 2
35 001413 โรงเรียนวัดบางขวาก 21 64 33
36 001107 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 5 11 7
37 001108 โรงเรียนวัดบ้านทึง 2 4 2
38 001416 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 2 4 2
39 001434 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1 3 2
40 001419 โรงเรียนวัดป่าสะแก 9 18 9
41 001441 โรงเรียนวัดยางนอน 1 2 1
42 001437 โรงเรียนวัดลำพันบอง 2 3 3
43 001433 โรงเรียนวัดวังหว้า 2 4 2
44 001417 โรงเรียนวัดสามชุก 4 16 8
45 001435 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 4 24 5
46 001709 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1 1 1
47 001530 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1 5 2
48 000012 โรงเรียนวัดหนองทราย 8 16 12
49 001415 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 14 36 21
50 001438 โรงเรียนวัดหนองสะเดา 1 5 2
51 000007 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 11 19 12
52 000008 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 28 87 43
53 000009 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 3 12 6
54 001443 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 2 16 3
55 001431 โรงเรียนปัญญาประเสริฐ 3 18 7
56 001531 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 2 12 5
รวม 215 667 338
1005

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]