หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สระแก้ว เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000737 โรงเรียนกรุงไทย 2 5 3
2 001085 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1 8 3
3 000717 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 3 9 6
4 000721 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก 2 5 3
5 000735 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1 3 2
6 000713 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1 5 2
7 000600 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1 1 1
8 001196 โรงเรียนบีกริม 1 1 2
9 000726 โรงเรียนบ้านกะสัง 1 1 1
10 000710 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 4 14 7
11 001194 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 3 10 6
12 000722 โรงเรียนบ้านตะโก 4 7 7
13 000709 โรงเรียนบ้านทดวงษ์สมบูรณ์ 1 1 1
14 000715 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 2 5 4
15 001197 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 2 4 2
16 000732 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1 3 2
17 000676 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 6 2
18 000652 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 8 40 15
19 000730 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 2 4 3
20 000724 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 5 15 10
21 001079 โรงเรียนบ้านพร้าว 1 1 1
22 000673 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 2 2
23 000628 โรงเรียนบ้านวังรี 1 1 1
24 001082 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 1 1 1
25 001077 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 1
26 000665 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 7 21 14
27 000629 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 3 3 3
28 000728 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 1 9 3
29 000712 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 5 2
30 000719 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 9 6
31 000662 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 2 16 3
32 000649 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 2 2
33 000604 โรงเรียนบ้านหนองแอก 2 4 3
34 000661 โรงเรียนบ้านหันทราย 10 18 12
35 000656 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 4 10 7
36 000627 โรงเรียนบ้านเขาจาน 5 13 7
37 001081 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 5 9 5
38 000731 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 2 4 3
39 000663 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 3 23 8
40 001193 โรงเรียนบ้านโคก 2 3 2
41 000733 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1 6 3
42 000602 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 3 9 6
43 000655 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1 1 1
44 000711 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 3 3
45 000714 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 4 47 12
46 000729 โรงเรียนบ้านโคกแจง 1 3 2
47 000666 โรงเรียนบ้านโคกไพล 5 25 12
48 000736 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1 3 2
49 000720 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 2 2
50 001078 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1 1 1
51 000674 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 5 22 10
52 000603 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 2 5 4
53 001075 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 5 9 7
54 000634 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 2 21 6
55 000606 โรงเรียนร่มเกล้า 13 32 20
56 000725 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 4 7 7
57 000605 โรงเรียนวัดหนองติม 11 17 13
58 001198 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 1 1 1
59 001195 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 3 5 4
60 000667 โรงเรียนสระปทุม 1 2 2
61 001083 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 4 17 9
62 000723 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 13 45 16
63 000599 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 5 43 10
64 000675 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 7 56 20
65 000734 โรงเรียนเมืองไผ่ 1 3 2
66 000660 โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ 1 2 2
67 000727 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1 2 1
68 000664 โรงเรียนพวงคราม 12 31 22
69 000718 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 3 5 3
70 000678 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 1 20 5
71 001080 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1 1 1
72 000716 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 5 8 5
รวม 225 756 382
1138

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]