หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สระแก้ว เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002170 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 14 30 23
2 002210 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1 3 2
3 002832 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 2 3 2
4 002831 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1 5 2
5 002209 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 4 11 5
6 002834 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 2 9 2
7 002160 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 3 10 7
8 002215 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 8 18 14
9 002247 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 4 12 8
10 002216 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1 2 2
11 002191 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 2 16 5
12 002254 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1 1 1
13 002172 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 10 94 30
14 002177 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 4 6 6
15 002179 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1 3 2
16 002162 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 7 49 20
17 002251 โรงเรียนบ้านท่าตาสี 4 6 6
18 001847 โรงเรียนบ้านท่าระพา 6 24 10
19 002246 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1 1 1
20 002166 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1 3 2
21 002175 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 3 4 3
22 002202 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 2 6 3
23 002165 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1 3 1
24 002197 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 3 7 5
25 002665 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1 2 2
26 002193 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 5 10 9
27 002211 โรงเรียนบ้านวังจั่น 2 2 2
28 002171 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 2 5 3
29 002935 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 2 2
30 002195 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 3 9 3
31 002213 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1 3 2
32 002256 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 1 1
33 002198 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 7 7 7
34 002201 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 2 24 8
35 002253 โรงเรียนบ้านหินกอง 1 1 1
36 002174 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2 4 4
37 002835 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1 3 2
38 002173 โรงเรียนบ้านเขามะกา 9 70 25
39 002252 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 1 1
40 002219 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน 1 1 1
41 002212 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 2 2
42 002164 โรงเรียนบ้านไหม่ไทรทอง 6 23 10
43 002169 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 5 11 7
44 002159 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 4 15 9
45 002666 โรงเรียนสามัคคีราษฏร์บำรุง 1 2 2
46 002167 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6 2 18 3
47 002163 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 9 17 7
48 002196 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 6 17 9
49 002178 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 6 26 13
50 002161 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 27 91 49
51 002833 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 3 9 6
52 002192 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1 2 2
53 002200 โรงเรียนดาราสมุทร 5 13 5
54 002194 โรงเรียนสุภวิทย์ 4 4 4
55 002199 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1 1 1
56 002180 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 6 8 6
รวม 214 730 370
1100

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]