หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สมุทรปราการ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001063 โรงเรียน ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายประถม 4 15 6
2 001041 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 7 18 8
3 001016 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 4 9 7
4 001052 โรงเรียนคลองบางปิ้ง 1 3 2
5 001058 โรงเรียนคลองบางปู 2 6 4
6 001182 โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 1 1
7 001403 โรงเรียนคลองสำโรง 1 1 1
8 001015 โรงเรียนคลองแสนสุข 1 12 2
9 001087 โรงเรียนคลองใหม่ 3 12 4
10 001014 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 5 14 5
11 001097 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 1 1 1
12 001192 โรงเรียนดรุณรัตน์ 1 2 2
13 001061 โรงเรียนดิษลี 1 20 5
14 001060 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ 1 5 2
15 001043 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 16 64 33
16 001186 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 1 1 1
17 001076 โรงเรียนบุรารักษ์ 1 2 2
18 001042 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 2 31 7
19 001031 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 2 17 4
20 001071 โรงเรียนประภามนตรี 2 3 3 3
21 001090 โรงเรียนป้วยฮั้ว 1 1 1
22 001057 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 1 1 1
23 001009 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 4 9 5
24 001039 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1 5 2
25 001019 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 20 76 36
26 001088 โรงเรียนวัดครุนอก 1 1 1
27 001051 โรงเรียนวัดครุใน (ปิตะนีลานนทศึกษา) 1 3 2
28 001020 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 6 17 10
29 001018 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 11 16 13
30 001038 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 12 40 22
31 001017 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 4 34 8
32 001179 โรงเรียนวัดบางนางเกรง 2 2 2
33 001055 โรงเรียนวัดบางฝ้าย 2 10 5
34 001086 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 4 6 4
35 001028 โรงเรียนวัดบางโปรง 2 8 4
36 001181 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 1 1 1
37 001183 โรงเรียนวัดป่าเก ด(ดิษฐ์วิทยาคาร) 1 1 1
38 001053 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 2 7 2
39 001046 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) 7 24 14
40 001444 โรงเรียนวัดสุขกร 1 2 2
41 001022 โรงเรียนวัดแพรกษา 9 36 16
42 001404 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 2 4 3
43 001048 โรงเรียนวัดใหญ่ 3 10 3
44 001056 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1 1 1
45 001025 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 12 52 23
46 001094 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 1 1
47 001084 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 2 5 4
48 001040 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 5 51 16
49 001007 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 8 31 14
50 001059 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 7 11 7
51 001073 โรงเรียนอาษาวิทยา 2 5 4
52 001062 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 7 32 7
53 001050 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 2 13 4
54 001068 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา 1 6 2
55 001185 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 3 3 3
56 001089 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 2 3 2
57 001189 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 1 8 4
58 001187 โรงเรียนเทศบาล1(เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1 1 1
59 001188 โรงเรียนเทศบาล4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 2 2 2
60 001190 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม 1 6 2
61 001054 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 7 15 10
รวม 221 797 365
1162

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]