หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ระยอง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000156 โรงเรียนกวงฮั้ว 1 1 1
2 000158 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 3 7 6
3 000159 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 2 2 2
4 000160 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 3 3 3
5 000161 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 3 7 3
6 000162 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 6 30 8
7 001989 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 2 2 0
8 000165 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 5 44 8
9 000166 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 3 19 7
10 000167 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 4 20 9
11 000168 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 4 44 12
12 000169 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 1 3 1
13 000170 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 6 32 12
14 000171 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 8 12 10
15 000172 โรงเรียนบ้านชะวึก 1 1 1
16 000173 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 1 1 1
17 000221 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 1 3 1
18 000174 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 1 8 1
19 000175 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 3 6 3
20 000177 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1 2 2
21 000178 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ 1 5 1
22 000179 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 2 5 2
23 000180 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 3 2
24 000181 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1 5 2
25 000182 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 1 3 2
26 000183 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1 5 2
27 000176 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 3 4 3
28 000184 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 2 15 5
29 000186 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 3 4 4
30 000187 โรงเรียนวัดชากหมาก 2 6 2
31 000189 โรงเรียนวัดตะพงนอก 17 53 26
32 000188 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1 8 1
33 000190 โรงเรียนวัดตากวน 1 2 1
34 000191 โรงเรียนวัดตาขัน 1 3 2
35 000192 โรงเรียนวัดท่าเรือ 10 17 14
36 000193 โรงเรียนวัดน้ำคอก 1 2 2
37 000197 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 3 7 6
38 000198 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 13 32 24
39 000199 โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 3 2
40 000196 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1 3 2
41 000200 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 2 5 4
42 000201 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 2 4 3
43 000203 โรงเรียนวัดพลา 6 8 6
44 000204 โรงเรียนวัดมาบข่า 5 48 18
45 000205 โรงเรียนวัดมาบชลูด 2 5 3
46 000206 โรงเรียนวัดยายดา 3 5 4
47 000207 โรงเรียนวัดละหารไร่ 1 1 1
48 000208 โรงเรียนวัดสระแก้ว 3 5 5
49 000209 โรงเรียนวัดหนองพะวา 3 6 6
50 000210 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 13 48 25
51 000185 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 1 3 2
52 000194 โรงเรียนวัดเนินพระ 2 7 2
53 000195 โรงเรียนวัดในไร่ 1 2 2
54 000202 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 3 2
55 000211 โรงเรียนวุฒินันท์ 7 89 26
56 000212 โรงเรียนสมคิดวิทยา 1 1 1
57 000213 โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) 1 1 1
58 000215 โรงเรียนอนันต์ศึกษา 1 3 1
59 000216 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 1 1 1
60 000218 โรงเรียนอนุบาลระยอง 20 50 29
61 000219 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา 1 1 1
62 000157 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 1 1 1
63 000163 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 2 4 2
64 000217 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 5 2
65 000214 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1 1 1
66 000164 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 4 6 6
รวม 211 745 351
1096

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]