หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000904 โรงเรียนนิคม(สร้างตนเองเขื่อนเพชร) 1 2 2
2 000883 โรงเรียนบ้านซ่อง 2 2 2
3 000865 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 6 15 10
4 000882 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 2 2 2
5 000869 โรงเรียนบ้านด่านโง 1 2 2
6 000893 โรงเรียนบ้านต้นเกด 1 1 1
7 000867 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 13 21 18
8 000888 โรงเรียนบ้านท่าลาว 2 5 4
9 000879 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 2 3 3
10 001049 โรงเรียนบ้านนายาง 2 2 2
11 000897 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 1 3 2
12 000866 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 3 24 8
13 000901 โรงเรียนบ้านรางจิก 1 5 1
14 000875 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 3 7 4
15 001138 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 1 1
16 000874 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 8 29 15
17 000895 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 5 25 7
18 000896 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 3 2
19 000892 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 1 3 1
20 000864 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 6 12 10
21 000903 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1 1 1
22 000872 โรงเรียนบ้านหนองแขม 4 8 7
23 000876 โรงเรียนบ้านหนองโรง 4 19 10
24 000898 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 2 6 2
25 000887 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 3 11 5
26 000862 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 3 9 6
27 001141 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1 1 1
28 000877 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1 3 2
29 000868 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 2 10 4
30 001169 โรงเรียนบ้านไร่โคก(อินทรประชาสรรค์) 1 1 0
31 000890 โรงเรียนวัดช่อม่วง 1 2 2
32 000900 โรงเรียนวัดดอนกอก 1 5 2
33 000885 โรงเรียนวัดตาลกง 2 14 6
34 000863 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 2 8 4
35 000878 โรงเรียนวัดท่าขาม 1 21 6
36 000886 โรงเรียนวัดท่าคอย 1 3 2
37 000880 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1 27 8
38 000902 โรงเรียนวัดม่วงงาม 1 1 1
39 000871 โรงเรียนวัดวังไคร้ 5 7 7
40 000889 โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) 3 6 5
41 000873 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1 1 1
42 000881 โรงเรียนวัดหนองแก 7 9 8
43 000899 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1 5 2
44 000891 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1 1 1
45 001136 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1 8 3
46 000894 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี 1 3 1
47 000870 โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ 3 6 5
48 000861 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 6 9 6
รวม 123 372 205
577

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]