หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000570 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 1 1 1
2 000587 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 3 19 8
3 000567 โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1 3 2
4 000582 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 2 2 2
5 000575 โรงเรียนรอซีดี 5 15 10
6 000578 โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ) 3 4 4
7 000610 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 4 16 8
8 000594 โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 1 1 1
9 000593 โรงเรียนวัดกลาง 1 2 2
10 000568 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 1 3 1
11 000609 โรงเรียนวัดขวิด 1 1 1
12 001201 โรงเรียนวัดคงษา 1 1 0
13 000608 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 3 3 2
14 000560 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 5 30 10
15 000612 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 2 7 4
16 000625 โรงเรียนวัดดอนลาน 2 6 4
17 000573 โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) 3 7 5
18 000622 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 1 1 1
19 000564 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 0 0 0
20 000557 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 7 20 8
21 000615 โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 1 20 5
22 000571 โรงเรียนวัดบางเคียน 1 1 1
23 000563 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 4 12 8
24 000591 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 1 10 3
25 000597 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 3 41 7
26 000596 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 6 10 9
27 000566 โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 1 10 2
28 000577 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 3 6 5
29 000621 โรงเรียนวัดลาดชะโด 1 6 3
30 000626 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 1 2 1
31 000584 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 3 5 3
32 000576 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 5 17 11
33 000623 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 3 22 9
34 000617 โรงเรียนวัดสง่างาม 1 3 2
35 000618 โรงเรียนวัดสนามไชย 1 2 2
36 000586 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 7 28 11
37 000554 โรงเรียนวัดสามเพลง 3 16 7
38 000556 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 2 1 1
39 000572 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 1 1 1
40 000585 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 2 3 3
41 000614 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 3 3 3
42 000579 โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 2 4 3
43 000580 โรงเรียนวัดอินทอารี 1 3 2
44 000590 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 2 4 2
45 000555 โรงเรียนวัดเทพมงคล 1 3 2
46 000619 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 2 4 2
47 000595 โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 0 0 0
48 001200 โรงเรียนวัดโคกทอง 1 1 0
49 000624 โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 4 8 4
50 000598 โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.บางบาล 2 6 3
51 000620 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 1 3 2
52 000565 โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางปะอิน 1 20 6
53 000574 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 7 44 15
54 000588 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 4 10 7
55 000611 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 2 10 4
56 000616 โรงเรียนศรีบางไทร 4 9 7
57 000581 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 2 4 2
58 000583 โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 1 1 1
59 000562 โรงเรียนเชียงรากน้อย 7 17 11
60 000613 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 7 11 2
61 000592 โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 3 2
62 000558 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 8 19 14
63 000561 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 6 13 7
64 000569 โรงเรียนเอกอโยธยา 1 1 1
65 000589 โรงเรียนวัดสามกอ 3 5 4
รวม 170 564 274
838

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]