หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001250 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 8 21 11
2 001317 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 5 12 5
3 001217 โรงเรียนบรรหารวิทยา 6 34 12
4 001378 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 6 16 11
5 001256 โรงเรียนบ้านกม.80 1 2 1
6 001258 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 3 8 3
7 001289 โรงเรียนบ้านขุนศรี 2 6 3
8 001290 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 6 17 10
9 001314 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 4 9 7
10 001210 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 7 12 11
11 001321 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1 1 1
12 001323 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 4 6 5
13 001744 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1 6 3
14 001372 โรงเรียนบ้านทับลาน 1 3 2
15 001374 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 2 6 4
16 002906 โรงเรียนบ้านท่าอุดม 1 1 1
17 001316 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 1 1 1
18 001254 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 9 19 14
19 001322 โรงเรียนบ้านบุสูง 1 1 1
20 001369 โรงเรียนบ้านปราสาท 1 2 2
21 001295 โรงเรียนบ้านพระปรง 1 2 1
22 001291 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 3 19 7
23 001205 โรงเรียนบ้านวังกวาง 2 16 7
24 001296 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 3 14 6
25 001301 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 3 6 3
26 001261 โรงเรียนบ้านวังรี 1 2 2
27 001211 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 2 20 7
28 001366 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 7 4
29 001218 โรงเรียนบ้านหินเทิน 3 4 4
30 001371 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1 3 2
31 001293 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 4 9 7
32 001213 โรงเรียนบ้านเขาปูน 2 12 5
33 001214 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 7 29 11
34 001335 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1 3 2
35 001408 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 3 6 3
36 001292 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 1 1
37 001294 โรงเรียนบ้านโคกสั้น 1 10 3
38 001259 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 8 4
39 001208 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 4 21 9
40 001286 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 3 5 3
41 001215 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 28 44 39
42 001325 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร 1 10 4
43 001324 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 1 1 1
44 001318 โรงเรียนวัดปากแพรก 2 2 2
45 001410 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 1 1 1
46 001375 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 5 15 7
47 001315 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 2 6 4
48 001370 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1 3 2
49 001300 โรงเรียนวัดเกาะแดง 3 3 3
50 001320 โรงเรียนวัดเนินสูง 1 1 1
51 001373 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1 3 2
52 001209 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 3 31 9
53 001820 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 2 2 2
54 001216 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 3 3 3
55 001260 โรงเรียนหนองสัง (ไลอุทิศ) 3 6 4
56 001409 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 2 3 2
57 001670 โรงเรียนอนุบาลนาดี 1 8 3
58 001257 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) 2 34 6
59 001207 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 14 39 23
รวม 195 595 317
912

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]