หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002383 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 19 27 12
2 002384 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 11 32 23
3 002385 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1 6 2
4 002386 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 3 10 6
5 002387 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 2 2 2
6 002388 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 5 13 8
7 002389 โรงเรียนบ้านท่าว้า 2 15 6
8 002390 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 2 2 2
9 002391 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 1 1 1
10 002392 โรงเรียนบ้านพุพรหม 2 9 5
11 002393 โรงเรียนบ้านพุรวก 2 8 4
12 002394 โรงเรียนบ้านยางสูง 4 7 7
13 002395 โรงเรียนบ้านรางพยอม 1 3 2
14 002396 โรงเรียนบ้านลําอีซู 4 6 6
15 002397 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1 15 2
16 002398 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1 1 1
17 002399 โรงเรียนบ้านสามยอด 2 3 3
18 002400 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 2 1
19 002401 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1 1 1
20 002402 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 3 6 5
21 002403 โรงเรียนบ้านหนองขอน 6 15 9
22 002404 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 3 6 6
23 002405 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 1 6 2
24 002406 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 3 14 4
25 002407 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 4 10 6
26 002408 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 2 22 7
27 002409 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 8 60 21
28 002410 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 9 32 20
29 002411 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 4 15 5
30 002412 โรงเรียนบ้านหนองรี 8 23 12
31 002413 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 4 3
32 002415 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 5 12 6
33 002416 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1 1 1
34 002417 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 3 7 4
35 002418 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1 2 2
36 002419 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 1 1
37 002420 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1 1 1
38 002421 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1 2 1
39 002422 โรงเรียนบ้านหลังเขา 7 17 14
40 002423 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 4 8 7
41 002424 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 5 15 10
42 002425 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 6 21 9
43 002426 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 2 4 4
44 002427 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 2 13 5
45 002428 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 24 59 33
46 002429 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 4 6 6
47 002664 โรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถมภ์) 5 0 0
48 002430 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 6 6 6
49 002431 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1 1 1
50 002432 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 9 12 12
51 002433 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1 8 3
52 002434 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 9 18 12
53 002435 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1 1 1
54 002436 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 4 13 6
55 002414 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1 2 2
รวม 222 606 341
947

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]