หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001678 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 1 3 2
2 002154 โรงเรียนดวงวิภา 2 4 3
3 002153 โรงเรียนดาราคาม 2 7 3
4 002155 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 3 3
5 001338 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1 1 1
6 001331 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 20 49 34
7 001677 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 3 13 7
8 002189 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1 2 2
9 001329 โรงเรียนประถมนนทรี 2 7 4
10 001330 โรงเรียนพญาไท 16 44 28
11 001311 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 12 32 12
12 001676 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 6 8 6
13 001346 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 18 55 28
14 001339 โรงเรียนราชวินิต 16 22 20
15 002181 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 2 7 2
16 001675 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 4 46 13
17 002156 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 3 7 3
18 002238 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 1 9 1
19 001343 โรงเรียนวัดนาคปรก 1 3 2
20 002239 โรงเรียนวัดบึงบัว 2 26 2
21 002438 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 2 2 2
22 002439 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 1 1
23 001673 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 1 3 1
24 002242 โรงเรียนวัดลาดกระบัง 2 14 4
25 002182 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) 2 21 6
26 001340 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 7 15 8
27 002158 โรงเรียนวัดหนัง 1 2 2
28 001674 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1 3 1
29 002151 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 6 18 12
30 001332 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 2 8 4
31 002150 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 2 4 2
32 002207 โรงเรียนวัดโสมนัส 2 9 2
33 001342 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 4 22 9
34 001307 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 9 32 18
35 001309 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 5 19 8
36 002206 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 3 14 6
37 001306 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 6 13 9
38 002183 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 4 10 4
39 001336 โรงเรียนโชคชัย (สาขาลาดพร้าว) 1 1 1
40 001334 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 5 20 9
41 002223 โรงเรียนกว่างเจ้า 1 1 1
42 002240 โรงเรียนบูรณะศึกษา 1 1 1
43 002236 โรงเรียนพระมารดานิจจนุเคราะห์ 1 1 1
44 002234 โรงเรียนรุ่งอรุณ 1 1 1
45 002237 โรงเรียนสตรีวรนารถ 1 1 1
46 002221 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 1 1
47 002222 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 2 2 2
48 002233 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 1 1 1
49 002232 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 2 2 2
50 002205 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 1
51 002235 โรงเรียนอาร์บิสรัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั้นแนล 1 1 1
52 002958 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 3 1
53 002157 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3 4 4
54 002168 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 4 6 5
รวม 203 605 308
913

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]