หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครนายก เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002081 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 2 9 4
2 002083 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา 1 3 1
3 002082 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 8 27 14
4 002088 โรงเรียนบ้านคลอง1 1 3 2
5 002089 โรงเรียนบ้านคลอง14 5 14 9
6 002090 โรงเรียนบ้านคลอง22 2 3 3
7 002091 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 2 6 4
8 002093 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 3 7 5
9 002094 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 2 8 4
10 002095 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 2 9 5
11 002096 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 2 14 7
12 002097 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 1 1 1
13 002084 โรงเรียนบ้านเขาดิน 2 6 4
14 002086 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1 1 1
15 002087 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 3 4 3
16 002085 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 1 8 3
17 002092 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 4 4
18 002101 โรงเรียนวัดดอนยอ 12 36 24
19 002102 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 5 22 9
20 002103 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 1 20 6
21 002104 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1 1 1
22 002105 โรงเรียนวัดท่าด่าน 4 6 5
23 002106 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1 1 1
24 002107 โรงเรียนวัดบ้านพริก 10 19 17
25 002109 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 3 8 5
26 002110 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 2 4 4
27 002111 โรงเรียนวัดพราหมณี 2 6 4
28 002112 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 1 2 1
29 002116 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1 15 5
30 002118 โรงเรียนวัดวังไทร 1 3 2
31 002119 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 4 4 4
32 002120 โรงเรียนวัดสันตยาราม 10 14 11
33 002121 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 2 2 2
34 002122 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 3 8 6
35 002123 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 6 19 10
36 002125 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1 1 1
37 002126 โรงเรียนวัดหนองรี 3 8 5
38 002124 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 1 1 1
39 002127 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1 3 2
40 002098 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 2 13 5
41 002099 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 3 9 5
42 002100 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง 3 3 3
43 002117 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1 5 1
44 002108 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 2 2 2
45 002113 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 2 2 2
46 002114 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 3 32 10
47 002115 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1 3 2
48 002128 โรงเรียนสาริกา 2 9 5
49 002129 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 28 89 42
50 002130 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 8 17 10
51 002132 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 17 44 22
52 002131 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 6 14 10
53 002133 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 4 8 4
รวม 197 580 323
903

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]