หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ตราด เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002455 โรงเรียนคลองขวาง 7 16 11
2 002639 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 1 6 3
3 002754 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 1 3 1
4 002663 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 1 1 1
5 002649 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก 5 6 6
6 002653 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน 1 3 2
7 002631 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 4 8 6
8 002753 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ 2 2 2
9 002445 โรงเรียนบ้านคลองจาก 8 21 15
10 002450 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 6 21 10
11 002633 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 8 8 8
12 002749 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 4 20 10
13 002026 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 1 0
14 002756 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 3 2
15 002599 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) 4 25 9
16 002449 โรงเรียนบ้านดอนสูง 2 3 3
17 002751 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 1 2 2
18 002655 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 2 4 3
19 002660 โรงเรียนบ้านปะอา 4 19 6
20 002755 โรงเรียนบ้านปะเดา 1 3 2
21 002637 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 3 8 6
22 002650 โรงเรียนบ้านหนองบอน 4 6 5
23 002448 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 28 13
24 002638 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 4 9 7
25 002757 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1 1 1
26 002654 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 1 3 2
27 002662 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 1 1 1
28 002600 โรงเรียนบ้านเนินตาล 13 44 23
29 002451 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 1 8 2
30 001978 โรงเรียนบ้านโขดทราย 4 9 6
31 002661 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 5 5
32 002752 โรงเรียนบ้านไม้รูด 1 2 2
33 002641 โรงเรียนวัดฆ้อ 5 8 7
34 002748 โรงเรียนวัดตะกาง 1 2 2
35 002648 โรงเรียนวัดตาพลาย 2 6 3
36 002635 โรงเรียนวัดท่าโสม 6 18 8
37 002452 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 4 9 8
38 002447 โรงเรียนวัดสลักเพชร 9 28 13
39 002750 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1 2 1
40 002454 โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ 2 11 4
41 002745 โรงเรียนวัดแหลมกลัด 1 1 1
42 002652 โรงเรียนวัดแหลมหิน 2 5 4
43 002453 โรงเรียนวัดไทรทอง 3 7 6
44 002446 โรงเรียนอนุบาลตราด 24 75 40
45 002759 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1 1 1
46 001983 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 26 125 54
47 002758 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 1 1 1
48 002636 โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1 3 2
49 002634 โรงเรียนวัดคลองสน 2 6 4
50 002632 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 6 12 7
51 002651 โรงเรียนสุนันทาวิทยา 2 3 3
รวม 206 622 344
966

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]