เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 ธ.ค. 2555
20 ธ.ค. 2555
21 ธ.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 

    ติดต่อประสานงาน การแข่งขันระดับประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  081-3976400   และผู้ดูแลระบบโปรแกรม 081-5949748

   การพิมพ์เกียรติบัตร เข้าทางเมนู  "  เข้าระบบการพิมพ์  "  สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทาง  http://www.pkt.obec.go.th   เลือก   หน้าหลัก  และไปที่ เมนูประชาสัมพันธ์

 
   
 

           ตรวจสอบตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ กิจกรรม ขับร้องเพลงไทยสากล  และ  ขับร้องเพลงสากล อีกครั้งหนึ่ง 13/12/55

 
 

ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมดูได้ที่  http://pkt62.net  เมนู ประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามเรื่องรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ได้ที่ 089-7291004 , 081-9869649 และ 089-7234007

                      เรื่องกำหนดการ อาคารสถานที่ พิธีเปิด ปิด ได้ที่ 081-3976400

 
 

             (9-12-55) ตรวจสอบตารางการแข่งขัน และติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ทาง pkt62.net ช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสารรับรองความพิการ ฯลฯ

 
 

        การส่งเอกสารประกวดและแข่งขันที่ต้องส่งล่วงหน้า  กรุณาระบุกิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้น  พร้อมเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดที่หน้าซอง/กล่อง ให้ชัดเจน    

 
 

  หากโรงเรียนไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่สพป. หรือ สพม. ในสังกัดก่อน เนื่องจาก สพป.และสพม.ในสังกัดทำหน้าที่ดูแล username และการลงทะเบียนนักเรียน   

        หาก สพป.และสพม.มีปัญหา   ติดต่อประสานภูเก็ต  สพป. โทร. 081-4154189  สพม.โทร. 089-4697923

 
           สพป.ภูเก็ตจะปิดระบบยืนยันข้อมูลในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30 น.             
 

            ให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขัน ตรวจสอบตารางการแข่งขันให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหนังสือ สพป.ภูเก็ตที่ ศธ 04111/6616 ลว.22 พ.ย. 55 (ส่งทางระบบ e-office / ไปรษณีย์) ภายในวันที่ 30 พ.ย. 55 หากไม่ได้รับสามารถดาวน์โหลดได้ทาง ประชาสัมพันธ์หน้าหลัก     และเชิญเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ณ ศูนย์การแข่งขัน จำนวน ศูนย์ละ 2 ท่าน ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจฯ และทดสอบระบบในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต  

 
 

        สพป.ภูเก็ต จะจับฉลาก เพื่อจัดลำดับการแข่งขัน 30 เขต ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

 
          สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภายในวันที่ 22 พ.ย. 55 เวลา 16.30 น. (โรงงานผลิตไม่ทัน)  
         ให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และครูผู้สอนได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป (หากพิมพ์ก่อน บัตรประจำตัวไม่สมบูรณ์)  
               กำหนดการดำเนินงานโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62

    1 - 9  พ.ย. 55     บันทึกตารางการแข่งขัน

  1 - 30  พ.ย. 55     สพป.ลงทะเบียนเป็นตัวแทนโรงเรียน และส่ง username ให้โรงเรียน

  1 - 30 พ.ย. 55      โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอน

        1  ธ.ค. 55       ปิดการลงทะเบียน

   1 - 3  ธ.ค. 55       สพป. สพม.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการลงทะเบียน

   4 - 5  ธ.ค. 55       ยืนยันข้อมูล

   7  ธ.ค. 55 เป็นต้นไป โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้สอน และกรรมการ

 
 

        ติดต่อสอบถาม Obec Aword ได้ที่ หมายเลข  089-9732130

       โรงเรียนให้ขอรับ username และ password ได้ที่ สพป.และ สพม.ที่สังกัด

 
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน" ถ้าพบรายการใดมีตัวแทนมากกว่า 1 โรงเรียน (จะขึ้นตัวสีแดง) ให้ลบทีมของโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนออก  
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ ส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขต เพื่อเข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัว โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "พิมพ์ Username Password" แล้วส่งให้โรงเรียนทาง E-Office ของเขต โดยส่งเป็นรายโรงเรียน  
 

         โรงเรียนที่เป็นศูนย์แข่งขัน  กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของตารางการแข่งขัน

         มีการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันบางกิจกรรม กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

        สพป.ภูเก็ต กำหนดเชิญ ผอ.สพป. ผอ.สพม. , เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการประกวดแข่งขัน และเจ้าหน้าที่จัดงานนิทรรศการ สำหรับภาคใต้ รวมเขตละ 3 คน ในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 55 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

       ตารางการแข่งขัน  ออกแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกกิจกรรม จะแล้วเสร็จภายในวันที่  9 พ.ย. 55

 

 
 

     

          จำหน่ายของที่ระลึก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 จังหวัดภูเก็ต เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ภูเก็ต จำนวน 1,500 ชุด ในราคาชุดละ 500 บาท ประกอบด้วย เหรียญหลวงพ่อแช่มแบบใบขี้เหล็ก รุ่น 104 ปี วัดฉลอง และแหนบหลวงพ่อแช่ม รุ่น 104 ปี  สอบถามและเช่าได้ที่   คุณอรสา อุราพรรณอนันต์  โทร. 081-0894106     คุณสุจิตรา  วงศ์ทวีพิทยากุล  โทร. 086-9461179 ,   076-211591 ต่อ 17 - 18

 
 

               ติดต่อสอบถาม 

               -การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ 62  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โทร. 089-7291004 หรือ 076-213438   076-215853

               -งานประสานงาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 081-3976400  หรือ 089-7258644

              - การใช้งานโปรแกรมการแข่งขัน 081-4154189

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 1,672
จำนวนทีม 5,347
จำนวนนักเรียน 15,727
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,599
จำนวนกรรมการ 1,259
ครู+นักเรียน 24,326
ครู+นักเรียน+กรรมการ 25,585
ประกาศผลแล้ว 284/321 (88.47%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ