หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป-1-3 ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 09.00
-
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T10-11 27 ก.ย. 2555 09.00
-
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงฝึกงาน 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T12-13 27 ก.ย. 2555 09.00
-
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงฝึกงาน 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
10 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านส้าน ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T127-28 26 ก.ย. 2555 09.00
-
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ห้อง ภาษาไทย 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T127-28 26 ก.ย. 2555 13.00
-
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง ศูนย์วิชาการ 26 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
17 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
18 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เต้นท์ 1-4 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
19 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T29-30 26 ก.ย. 2555 13.00
-
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 1 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
22 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
23 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เต้นท์ 1-4 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
24 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
25 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T14-18 27 ก.ย. 2555 09.00
-
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงรถครู 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T19-25 26 ก.ย. 2555 09.00
-
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงรถครู 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 3 26 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T20-22 26 ก.ย. 2555 09.00
-
32 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงรถครู 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
33 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T29-30 26 ก.ย. 2555 09.00
-
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เต้นท์ 5 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านส้าน ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]