หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องประชุม ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องประชุม ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ม.1 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T1-T5 ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T1-T5 ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T1-T5 ชั้น ม.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องประชุม ชั้น ป.1-6 26 ก.ย. 2555 13.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องสังคม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม ชั้น ป.1-6 26 ก.ย. 2555 09.00
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม ชั้น ป.1-6 26 ก.ย. 2555 09.00
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง ชั้น ป.1-3 ห้อง จริยะ 26 ก.ย. 2555 09.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องศิลป 26 ก.ย. 2555 09.00
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวที โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องสมุด ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องสมุด ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 13.00
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ลูกเสือ 25 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ชั้น ป.1-6 ห้อง จริยะ 26 ก.ย. 2555 13.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง เด็กพิเศษ 25 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]