หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 44 38 86.36% 4 9.09% 1 2.27% 1 2.27% 44
2 โรงเรียนบ้านขามเรียน 48 32 69.57% 10 21.74% 2 4.35% 2 4.35% 46
3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 43 32 74.42% 7 16.28% 1 2.33% 3 6.98% 43
4 โรงเรียนบ้านเหล่า 39 28 71.79% 4 10.26% 3 7.69% 4 10.26% 39
5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 50 26 55.32% 9 19.15% 6 12.77% 6 12.77% 47
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 44 26 61.9% 9 21.43% 3 7.14% 4 9.52% 42
7 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 47 24 53.33% 7 15.56% 8 17.78% 6 13.33% 45
8 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 27 23 88.46% 0 0% 1 3.85% 2 7.69% 26
9 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 28 20 76.92% 3 11.54% 1 3.85% 2 7.69% 26
10 โรงเรียนบ้านโกทา 28 20 76.92% 2 7.69% 1 3.85% 3 11.54% 26
11 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 25 19 79.17% 3 12.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนบ้านสนาม 31 18 58.06% 7 22.58% 1 3.23% 5 16.13% 31
13 โรงเรียนบ้านโดน 27 18 66.67% 3 11.11% 4 14.81% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 25 18 72% 3 12% 1 4% 3 12% 25
15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 28 17 60.71% 7 25% 1 3.57% 3 10.71% 28
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 24 17 70.83% 4 16.67% 0 0% 3 12.5% 24
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 38 16 42.11% 15 39.47% 4 10.53% 3 7.89% 38
18 โรงเรียนบ้านหัวหมู 30 16 55.17% 3 10.34% 6 20.69% 4 13.79% 29
19 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 26 15 60% 6 24% 2 8% 2 8% 25
20 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 29 15 55.56% 4 14.81% 3 11.11% 5 18.52% 27
21 โรงเรียนบ้านหัวดง 17 14 82.35% 1 5.88% 0 0% 2 11.76% 17
22 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 24 13 54.17% 8 33.33% 0 0% 3 12.5% 24
24 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 19 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
25 โรงเรียนบ้านหนองกุง 23 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
26 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 24 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
27 โรงเรียนบ้านปลาขาว 21 12 57.14% 3 14.29% 3 14.29% 3 14.29% 21
28 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 18 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
29 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 18 12 70.59% 0 0% 4 23.53% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 15 12 80% 0 0% 1 6.67% 2 13.33% 15
31 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 23 11 57.89% 3 15.79% 2 10.53% 3 15.79% 19
32 โรงเรียนบ้านนาข่า 16 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 13 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 17 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 20 10 52.63% 4 21.05% 3 15.79% 2 10.53% 19
36 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
37 โรงเรียนโนนจานวิทยา 20 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 4 21.05% 19
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 19 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
39 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 18 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 15 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
43 โรงเรียนบ้านหนองแสน 13 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 14 9 64.29% 0 0% 2 14.29% 3 21.43% 14
45 โรงเรียนบ้านหนองปอ 13 9 75% 0 0% 2 16.67% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 14 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านโนน 15 8 53.33% 7 46.67% 0 0% 0 0% 15
48 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 17 8 50% 3 18.75% 1 6.25% 4 25% 16
49 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 15 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
50 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
52 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 13 8 61.54% 0 0% 2 15.38% 3 23.08% 13
54 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 26 7 29.17% 9 37.5% 3 12.5% 5 20.83% 24
55 โรงเรียนบ้านสระแคน 16 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
56 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 14 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 10 7 70% 0 0% 3 30% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 18 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 5 29.41% 17
62 โรงเรียนบ้านหนองแก 15 6 42.86% 4 28.57% 0 0% 4 28.57% 14
63 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
64 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
65 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านนาเลา 14 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
71 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
72 โรงเรียนบ้านนาฝาย 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
73 โรงเรียนบ้านนาภู 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
74 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านคึมบง 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
76 โรงเรียนบ้านสระบาก 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนบ้านเครือซูด 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านหนองฮี 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านดงแคน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านโนนรัง 10 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
85 โรงเรียนบ้านดู่ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านหวาย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
91 โรงเรียนบ้านโนนจาน 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านดงเย็น 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
94 โรงเรียนบ้านหนองแคน 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
95 โรงเรียนบ้านหนองแปน 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
96 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 9 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านก่อ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านโนนแคน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านป่าแดง 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนบ้านขามป้อม 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
107 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านหัวงัว 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
113 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 11 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
114 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
115 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านดงยาง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
117 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 9 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
118 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
119 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
120 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านหนองข่า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
129 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านนาค่าย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านไก่นา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
139 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
141 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
142 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
143 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
144 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
145 โรงเรียนบ้านหนองผง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 7 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
147 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
148 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านดอนหมี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
151 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
156 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" 10 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
158 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านแคน 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านตาลอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านสระบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝ่าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านโสกยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านหนองสระ 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
174 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
175 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
176 โรงเรียนบ้านดอนหัน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
180 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านหารฮี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
184 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
185 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านตำแย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
187 โรงเรียนบ้านศาลา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
188 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหัวสระ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านอีโต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
208 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
209 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
215 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]