หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 30 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง ม.3/1 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง ม.3/1 1 ต.ค. 2555 13.30-16.30
-
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง ม.3/2 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง ม.3/2 1 ต.ค. 2555 13.30-16.30
-
9 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
10 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 1 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 2 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 1 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
17 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
18 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
19 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 1 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 30 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
22 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 30 ก.ย. 2555 13.30-16.30
-
23 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
24 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 30 ก.ย. 2555 13.30-16.30
-
25 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
32 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
33 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมพระธาตุนาดูน 2 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ห้อง เคมีและห้องฟิสิกส์ 2 ต.ค. 2555 09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]