หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 59 40 67.8% 12 20.34% 2 3.39% 5 8.47% 59
2 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 53 35 66.04% 9 16.98% 5 9.43% 4 7.55% 53
3 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 39 23 58.97% 9 23.08% 2 5.13% 5 12.82% 39
4 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 36 20 58.82% 7 20.59% 5 14.71% 2 5.88% 34
5 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 26 19 73.08% 3 11.54% 2 7.69% 2 7.69% 26
6 โรงเรียนพรหมรังษี 48 18 41.86% 10 23.26% 7 16.28% 8 18.6% 43
7 โรงเรียนบ้านบัวชุม 37 17 47.22% 10 27.78% 3 8.33% 6 16.67% 36
8 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 39 16 44.44% 13 36.11% 1 2.78% 6 16.67% 36
9 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 35 16 48.48% 12 36.36% 2 6.06% 3 9.09% 33
10 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 36 16 44.44% 9 25% 7 19.44% 4 11.11% 36
11 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 36 16 47.06% 7 20.59% 5 14.71% 6 17.65% 34
12 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 19 15 83.33% 2 11.11% 0 0% 1 5.56% 18
13 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 38 14 43.75% 3 9.38% 8 25% 7 21.88% 32
14 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 31 14 46.67% 3 10% 8 26.67% 5 16.67% 30
15 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 22 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
16 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 27 13 52% 6 24% 3 12% 3 12% 25
17 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 17 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
18 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 18 13 76.47% 1 5.88% 1 5.88% 2 11.76% 17
19 โรงเรียนบ้านวังทอง 27 12 44.44% 9 33.33% 1 3.7% 5 18.52% 27
20 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 29 12 44.44% 7 25.93% 2 7.41% 6 22.22% 27
21 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 25 12 48% 6 24% 5 20% 2 8% 25
22 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 22 12 63.16% 3 15.79% 1 5.26% 3 15.79% 19
23 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 25 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
24 โรงเรียนบ้านเขารวก 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
25 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 22 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
26 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 21 10 52.63% 4 21.05% 0 0% 5 26.32% 19
27 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 20 10 52.63% 2 10.53% 1 5.26% 6 31.58% 19
28 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 21 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 4 19.05% 21
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 31 8 29.63% 7 25.93% 6 22.22% 6 22.22% 27
30 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 14 8 57.14% 0 0% 1 7.14% 5 35.71% 14
31 โรงเรียนบ้านคลอง 27 7 26.92% 8 30.77% 3 11.54% 8 30.77% 26
32 โรงเรียนบ้านซับโศก 14 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
33 โรงเรียนบ้านสระเพลง 23 6 33.33% 8 44.44% 1 5.56% 3 16.67% 18
34 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 32 6 20% 5 16.67% 12 40% 7 23.33% 30
35 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 24 6 26.09% 4 17.39% 3 13.04% 10 43.48% 23
36 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านดีลัง 15 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 15 6 40% 2 13.33% 3 20% 4 26.67% 15
39 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 14 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 4 28.57% 14
40 โรงเรียนบ้านเขาราบ 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
41 โรงเรียนช่องสาริกา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนทองทาบพิทยา 19 5 26.32% 4 21.05% 4 21.05% 6 31.58% 19
44 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 16 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
45 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 12 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
47 โรงเรียนวัดหนองนา 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
49 โรงเรียนวัดโคกสลุง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านหนองจาน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 12 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 11 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 11 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
62 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
64 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
65 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านยางราก 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนบ้านวังแขม 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนบ้านซับจำปา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนสร้างพัฒนา 14 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
73 โรงเรียนบ้านดงน้อย 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านหัวลำ 10 2 20% 3 30% 0 0% 5 50% 10
77 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 10 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
78 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนวัดดำรงบุล 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
81 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ่อทองลพบุรี 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
87 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
89 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านเนินสวอง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านยางโทน 15 1 7.69% 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 13
94 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
102 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
106 โรงเรียนซอย12 สาย 4 ซ้าย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านเขาดินทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านหนองบง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
110 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
113 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนสุวดีวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนอารีสวัสดิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านนาโสม 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
135 โรงเรียนบ้านเขาตำบล 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
136 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
141 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
142 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา อ.ชัยบาดาล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
143 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]