หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 20 พ.ย. 2555 09.00-10.30
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 18 ห้องสำรอง รอ.14 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.19 ห้องสำรอง รอ.16 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 21 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 22 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ รอ 23 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 27 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 28 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 29 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 26 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 24 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 25 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]