หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 47 32 69.57% 7 15.22% 3 6.52% 4 8.7% 46
2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 45 27 62.79% 8 18.6% 2 4.65% 6 13.95% 43
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 36 22 62.86% 5 14.29% 1 2.86% 7 20% 35
4 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 49 21 46.67% 15 33.33% 2 4.44% 7 15.56% 45
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 46 21 52.5% 7 17.5% 5 12.5% 7 17.5% 40
6 โรงเรียนถาวรวิทยา 21 19 95% 1 5% 0 0% 0 0% 20
7 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 27 18 72% 3 12% 2 8% 2 8% 25
8 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 35 16 50% 9 28.13% 2 6.25% 5 15.63% 32
9 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 31 16 64% 8 32% 1 4% 0 0% 25
10 โรงเรียนบ้านไทรทอง 37 15 42.86% 11 31.43% 3 8.57% 6 17.14% 35
11 โรงเรียนบ้านนาสวน 33 15 48.39% 10 32.26% 0 0% 6 19.35% 31
12 โรงเรียนเทศบาล 1 27 15 65.22% 1 4.35% 2 8.7% 5 21.74% 23
13 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 35 14 42.42% 9 27.27% 7 21.21% 3 9.09% 33
14 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 23 14 63.64% 4 18.18% 2 9.09% 2 9.09% 22
15 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 24 14 66.67% 3 14.29% 1 4.76% 3 14.29% 21
16 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 36 13 44.83% 8 27.59% 4 13.79% 4 13.79% 29
17 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 21 12 57.14% 6 28.57% 2 9.52% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 28 12 57.14% 4 19.05% 0 0% 5 23.81% 21
19 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 20 12 60% 2 10% 0 0% 6 30% 20
20 โรงเรียนบ้านวังลาน 30 11 39.29% 9 32.14% 3 10.71% 5 17.86% 28
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 25 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
22 โรงเรียนดิศกุล 18 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 40 10 58.82% 4 23.53% 0 0% 3 17.65% 17
24 โรงเรียนบ้านดงเสลา 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนวัดหนองเสือ 45 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
26 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนวีรศิลป์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 18 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
29 โรงเรียนตลาดสำรอง 18 8 47.06% 3 17.65% 0 0% 6 35.29% 17
30 โรงเรียนบ้านสามหลัง 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
31 โรงเรียนวัดท่าล้อ 13 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
32 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
33 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 15 8 61.54% 0 0% 2 15.38% 3 23.08% 13
34 โรงเรียนวัดหนองตะโก 33 7 35% 7 35% 4 20% 2 10% 20
35 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 22 7 33.33% 5 23.81% 5 23.81% 4 19.05% 21
36 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
37 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนวัดยางเกาะ 20 7 41.18% 3 17.65% 2 11.76% 5 29.41% 17
39 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
40 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
41 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
42 โรงเรียนเทศบาล 3 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
43 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฏร์วิทยา" 13 7 58.33% 0 0% 3 25% 2 16.67% 12
45 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 23 6 30% 7 35% 2 10% 5 25% 20
46 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 15 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
47 โรงเรียนวัดชุกพี้ 16 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 12 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
49 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 11 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
51 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนบ้านเขาปูน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 34 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
55 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
57 โรงเรียนบ้านวังด้ง 12 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
58 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 13 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 4 36.36% 11
61 โรงเรียนบ้านกลอนโด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 14 4 28.57% 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 14
63 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 15 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนเทศบาล 5 15 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
65 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 11 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 15 4 28.57% 4 28.57% 0 0% 6 42.86% 14
67 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 15 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
68 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 10 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
69 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนวัดหนองบัว 13 3 25% 6 50% 0 0% 3 25% 12
71 โรงเรียนวัดวังศาลา 42 3 20% 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 15
72 โรงเรียนบ้านหินแด้น 15 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
73 โรงเรียนบ้านรางจิก 11 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 4 36.36% 11
74 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
75 โรงเรียนหนองผู้เฒ่า 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านองสิต 8 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านรางสะเดา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนบ้านองหลุ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนวัดม่วงชุม 17 2 11.76% 9 52.94% 5 29.41% 1 5.88% 17
85 โรงเรียนบ้านจันอุย 12 2 20% 7 70% 0 0% 1 10% 10
86 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 15 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
87 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
88 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 13 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
89 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
90 โรงเรียนวัดพุน้อย 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านท่าพุ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านหัวหิน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
96 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 10 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
97 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 30 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
102 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 6 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
104 โรงเรียนเทศบาล 2 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 9 1 11.11% 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 9
108 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 12 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
109 โรงเรียนวัดเขาน้อย 11 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
110 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านถ้ำ 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
112 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
113 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ 3 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านท่าหวี 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านเนินไพร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดบ้านยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 7 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
132 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
133 โรงเรียนวัดลำสำรอง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
134 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
140 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
141 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
142 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านโป่งโก 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านวังสารภี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 12 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
147 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
148 โรงเรียนบ้านดอนคราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]