หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1/1-2 , คณิต 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 3/1,6/2-3 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1/1-2 , คณิต 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1/3 12 พ.ย. 2555 09.00-10.30
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1/3 12 พ.ย. 2555 13.30-15.30
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 3/1 , 6/3 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 5/2-3 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง E/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 5/3 , 6/2 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง E/1-2 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 4/2-3 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 4/2-3 , 5/2 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]