หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-10.30
-
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต็นท์1 ห้อง เต็นท์1 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 ศูนย์การเรียนรู้ สพป.กระบี่ ห้องประชุม 18 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
5 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต็นท์ ห้อง เต็นท์1 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์ ห้อง เต้นท์ 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ศูนย์การเรียนรู้ สพป.กระบี่ ห้องประชุม 18 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด com 3 ห้อง com3 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-13.30
-
9 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
10 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์2 ห้อง เต้นท์2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯ2 ห้อง คอมฯ 2 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหลัง ห้อง โรงอาาหารด้านหหลัง 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) คอมฯชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-13.30
-
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
17 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯ3 ห้อง คอมฯ3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-13.30
-
18 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
19 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
20 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) คอมฯชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
21 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์ ห้อง เต้นท์ 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-10.30
-
22 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์2 ห้อง เต้นท์2 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
23 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯชั้น2 ห้อง คอมชั้น 2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
24 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
25 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) คอมฯชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านห]ลัง ห้อง โรงอาหารด้านหลัง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯ3 ห้อง คอมฯ3 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหลัง ห้อง โรงอาหารด้านหลัง 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) คอมฯชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหลัง ห้อง โรงอาาหารด้านหหลัง 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
32 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
33 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์ ห้อง เต้นท์ 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์2 ห้อง เต้นท์2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด ใต้อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
-
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯ2 ห้อง คอมฯ 2 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-15..30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]