หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000092 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 6 33 14
2 000054 โรงเรียนคลองพน 20 44 24
3 000032 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ง 2 5 2
4 000132 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 26 81 33
5 000237 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 28 47 28
6 000159 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 19 40 28
7 000111 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 5 10 7
8 000186 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 5 18 9
9 000013 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 0 0 0
10 000033 โรงเรียนทุ่งต้นปีก 2 4 2
11 000030 โรงเรียนทุ่งพะยอม 5 19 6
12 000027 โรงเรียนบ่อมะม่วง 14 28 23
13 000239 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 10 18 12
14 000201 โรงเรียนบ้านกอตง 21 46 32
15 000096 โรงเรียนบ้านคลองกำ 34 74 56
16 000192 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 3 5 5
17 000161 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 1 1
18 000182 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 1 1 1
19 000139 โรงเรียนบ้านคลองนิน 8 20 15
20 000098 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 1 2 2
21 000259 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 1 1 1
22 000087 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 3 9 3
23 000187 โรงเรียนบ้านคลองพระยา 2 4 4
24 000188 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 6 18 12
25 000165 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 4 22 6
26 000211 โรงเรียนบ้านคลองยวน 21 43 24
27 000066 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 13 30 13
28 000133 โรงเรียนบ้านคลองยาง 20 72 28
29 000141 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 2 5 4
30 000220 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 0 0 0
31 000221 โรงเรียนบ้านคลองหมาก 11 22 11
32 000216 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 5 6 4
33 000064 โรงเรียนบ้านคลองหิน 13 25 14
34 000130 โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 6 14 10
35 000009 โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 0 0 0
36 000222 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 1 3 1
37 000052 โรงเรียนบ้านคลองแรด 4 10 5
38 000242 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 10 37 18
39 000150 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 26 46 31
40 000131 โรงเรียนบ้านคลองโตนด 4 8 7
41 000017 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 6 11 6
42 000059 โรงเรียนบ้านคลองไคร 32 107 62
43 000212 โรงเรียนบ้านควน 9 18 9
44 000117 โรงเรียนบ้านควนกลาง 4 28 9
45 000004 โรงเรียนบ้านควนต่อ 17 46 24
46 000195 โรงเรียนบ้านควนม่วง 9 21 13
47 000075 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 2 4 2
48 000225 โรงเรียนบ้านควนแดง 12 18 17
49 000060 โรงเรียนบ้านควนโอ 1 6 1
50 000028 โรงเรียนบ้านควนใต้ 4 12 8
51 000071 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 3 3 3
52 000204 โรงเรียนบ้านช้างตาย 0 0 0
53 000056 โรงเรียนบ้านดินนา 2 11 3
54 000236 โรงเรียนบ้านดินแดง 2 6 3
55 000137 โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 1 1 1
56 000219 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 5 13 6
57 000210 โรงเรียนบ้านติงไหร 2 3 2
58 000238 โรงเรียนบ้านถ้ำเพชร 4 13 8
59 000177 โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 1 2 1
60 000197 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 33 87 53
61 000042 โรงเรียนบ้านทรายขาว 21 57 32
62 000257 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 28 50 42
63 000258 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 7 13 11
64 000040 โรงเรียนบ้านทับปริก 7 16 7
65 000202 โรงเรียนบ้านทับพล 3 14 6
66 000179 โรงเรียนบ้านทับไทร 18 34 28
67 000245 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 9 4
68 000080 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 8 19 8
69 000046 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 0 0 0
70 000178 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 4 8 6
71 000081 โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 0 0 0
72 000128 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 32 80 49
73 000155 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 5 13 10
74 000065 โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 0 0 0
75 000113 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 2 5 4
76 000140 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 1 1
77 000026 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 14 39 21
78 000006 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 0 0 0
79 000084 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 12 21 18
80 000076 โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 0 0 0
81 000224 โรงเรียนบ้านท่ายาง 5 7 5
82 000181 โรงเรียนบ้านนางรอง 2 3 3
83 000158 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 14 26 16
84 000025 โรงเรียนบ้านนานอก 3 7 3
85 000078 โรงเรียนบ้านนาปง 5 13 8
86 000230 โรงเรียนบ้านนาพรุ 5 9 8
87 000010 โรงเรียนบ้านนาวง 7 15 9
88 000005 โรงเรียนบ้านนาออก 0 0 0
89 000255 โรงเรียนบ้านนาเทา 4 10 7
90 000002 โรงเรียนบ้านน้ำจาน 0 0 0
91 000029 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 10 18 15
92 000067 โรงเรียนบ้านบกห้อง 6 12 6
93 000185 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 12 19 12
94 000058 โรงเรียนบ้านบากัน 33 68 40
95 000099 โรงเรียนบ้านบางขนุน 0 0 0
96 000180 โรงเรียนบ้านบางคราม 13 23 20
97 000250 โรงเรียนบ้านบางหอย 6 19 9
98 000112 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 42 87 47
99 000191 โรงเรียนบ้านบางเตียว 8 18 12
100 000126 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 31 58 48
101 000249 โรงเรียนบ้านบางเหียน 30 57 40
102 000254 โรงเรียนบ้านบางโสก 16 25 21
103 000156 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
104 000162 โรงเรียนบ้านปากหยา 2 4 3
105 000215 โรงเรียนบ้านปากหรา 2 8 4
106 000062 โรงเรียนบ้านป่างาม 0 0 0
107 000122 โรงเรียนบ้านพระแอะ 22 36 32
108 000194 โรงเรียนบ้านพรุดินนา 24 38 31
109 000050 โรงเรียนบ้านพรุพี 0 0 0
110 000193 โรงเรียนบ้านพรุเตย 11 21 18
111 000104 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 9 17 15
112 000234 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 10 31 20
113 000153 โรงเรียนบ้านร่าปู 22 44 22
114 000147 โรงเรียนบ้านร่าหมาด 9 17 10
115 000229 โรงเรียนบ้านลำทับ 34 120 65
116 000143 โรงเรียนบ้านลิกี 7 16 12
117 000172 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 0
118 000063 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 3 5 5
119 000232 โรงเรียนบ้านสะพานพน 1 3 2
120 000148 โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 0 0 0
121 000095 โรงเรียนบ้านหนองกก 0 0 0
122 000031 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 6 4
123 000226 โรงเรียนบ้านหนองจูด 20 38 30
124 000146 โรงเรียนบ้านหนองทะเล 5 6 4
125 000200 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 2 11 4
126 000018 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 13 28 14
127 000124 โรงเรียนบ้านหลังสอด 16 24 21
128 000138 โรงเรียนบ้านหลังโสด 3 8 3
129 000190 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 4 7 5
130 000223 โรงเรียนบ้านหาดยาว 0 0 0
131 000243 โรงเรียนบ้านหินราว 3 9 5
132 000103 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 1 1 1
133 000057 โรงเรียนบ้านหินเพิง 0 0 0
134 000260 โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 3 5 3
135 000085 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 4 5 5
136 000205 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 5 9 6
137 000109 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 1 2 1
138 000198 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 3 7 6
139 000036 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 3 5 5
140 000083 โรงเรียนบ้านห้วยมัด 1 1 1
141 000082 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 4 11 5
142 000021 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 6 11 6
143 000121 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 7 14 11
144 000123 โรงเรียนบ้านห้วยสาร(สาขาหน้าช่องฉันทนา) 1 3 2
145 000196 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 22 54 35
146 000163 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 6 11 7
147 000241 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 1 3 1
148 000174 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 1 1 1
149 000020 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 5 9 7
150 000097 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 2 2 2
151 000209 โรงเรียนบ้านเกาะจำ 10 19 10
152 000149 โรงเรียนบ้านเกาะปอ 1 1 1
153 000218 โรงเรียนบ้านเกาะปู 3 6 3
154 000213 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 3 3 3
155 000214 โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 0 0 0
156 000073 โรงเรียนบ้านเกาะไทร 2 4 2
157 000233 โรงเรียนบ้านเกาะไทร(ลำทับ) 7 16 13
158 000038 โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 1 2 1
159 000240 โรงเรียนบ้านเขางาม 1 3 1
160 000206 โรงเรียนบ้านเขาดิน 15 44 22
161 000227 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 5 7 6
162 000001 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 2 10 3
163 000164 โรงเรียนบ้านเขาทอง 1 1 1
164 000053 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 18 35 19
165 000199 โรงเรียนบ้านเขาพนม 0 0 0
166 000114 โรงเรียนบ้านเขาล่อม 1 2 2
167 000183 โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 4 17 9
168 000154 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 18 40 26
169 000070 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 8 32 10
170 000144 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 2 2 2
171 000228 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 1 3 2
172 000089 โรงเรียนบ้านเหนือ 0 0 0
173 000091 โรงเรียนบ้านแชงเปิง 0 0 0
174 000217 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 20 42 21
175 000166 โรงเรียนบ้านแหลมตง 0 0 0
176 000244 โรงเรียนบ้านแหลมสัก 12 17 13
177 000136 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 6 9 9
178 000127 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 10 27 16
179 000119 โรงเรียนบ้านโคกคา 11 23 14
180 000252 โรงเรียนบ้านโคกยอ 3 3 3
181 000135 โรงเรียนบ้านโคกยูง 8 11 8
182 000105 โรงเรียนบ้านโคกหาร 11 20 15
183 000157 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 4 6 5
184 000108 โรงเรียนบ้านในควน 0 0 0
185 000024 โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 2 5 2
186 000069 โรงเรียนบ้านในทับ 1 2 1
187 000019 โรงเรียนบ้านในยวน 11 19 15
188 000235 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 9 18 14
189 000007 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 0 0 0
190 000008 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 1 1 1
191 000094 โรงเรียนบ้านไสไทย 0 0 0
192 000034 โรงเรียนบ้านไหนหนัง 17 34 17
193 000134 โรงเรียนพระราชบ้านเกาะพีพี 5 15 7
194 000003 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 17 59 31
195 000041 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ 62 165 100
196 000055 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 4 15 5
197 000171 โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 6 20 11
198 000184 โรงเรียนวัดบางเหลียว 12 31 16
199 000116 โรงเรียนวัดบางโทง 0 0 0
200 000251 โรงเรียนวัดบ้้านนา 5 10 6
201 000125 โรงเรียนวัดพรุเตียว 2 4 3
202 000203 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 3 9 6
203 000023 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 4 5 5
204 000072 โรงเรียนวัดห้วยคราม 1 3 1
205 000039 โรงเรียนวัดห้วยโต้ 0 0 0
206 000145 โรงเรียนวัดเกาะลันตา 3 7 5
207 000253 โรงเรียนวัดเขาต่อ 15 39 15
208 000044 โรงเรียนวัดโคกยาง 10 20 13
209 000037 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 13 29 14
210 000110 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 4 15 5
211 000256 โรงเรียนวิทยาประชาคม 18 60 29
212 000077 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก1 0 0 0
213 000068 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 16 54 20
214 000074 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 0 0 0
215 000079 โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 1 2 2
216 000011 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 60 153 81
217 000100 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 39 92 63
218 000090 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 39 87 62
219 000016 โรงเรียนอนุบาลดวงแก้วพิทยา 0 0 0
220 000015 โรงเรียนอนุุบาลมาเรียม 0 0 0
221 000022 โรงเรียนอุตรกิจ 28 106 55
222 000014 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 2 4 3
223 000107 โรงเรียนอ่าวลึก 26 64 32
224 000012 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 11 42 14
225 000093 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๓(บ้านคลองขนาน) 3 4 3
226 000142 โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล 0 0 0
227 000246 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 1 2 1
228 000169 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 0 0 0
229 000086 โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา 4 10 5
230 000129 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 0 0 0
231 000061 โรงเรียนสันติวิทยา 5 7 5
232 000152 โรงเรียนสาธิตคำนวณ 0 0 0
233 000120 โรงเรียนอนุบาลกานตราช 9 27 11
234 000189 โรงเรียนอนุบาลคณาพร 19 25 19
235 000248 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ 0 0 0
236 000118 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 18 39 19
237 000231 โรงเรียนอนุบาลลำทับ 20 54 32
238 000160 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 0 0 0
239 000167 โรงเรียนอนุบาลหนองทะเล 23 67 34
240 000102 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 8 11 10
241 000207 โรงเรียนเจริญวิชช์ 11 23 13
242 000101 โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 3 21 8
243 000035 โรงเรียนบ้านกระบี่น้อย 1 3 2
244 000247 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน 0 0 0
245 000045 โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า 12 22 12
246 000048 โรงเรียนเทศบาล3 ท่าแดง 22 42 22
247 000051 โรงเรียนเทศบาล4 ปานุราช 1 1 1
248 000151 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม 0 0 0
249 000208 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 4 22 8
250 000106 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ 1 1 1
รวม 2032 4780 2837
7617

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]