หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 432,433,434 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 435,436,437 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 423,424,425 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 426 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 427 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 1 ห้อง 111 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 432 15 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 433 15 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 1 ห้อง 121,122 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 1 ห้อง 121,122 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 1 ห้อง 121,122 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 432 15 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 423,424,425 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 427,437 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 432,433,434 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 15 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 15 พ.ย. 2555 16.00-18.00
-
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 15 พ.ย. 2555 16.00-18.00
-
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 15 พ.ย. 2555 16.00-18.00
-
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล้ก 15 พ.ย. 2555 16.00-18.00
-
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 16.00-18.00
-
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 16.00-18.00
-
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 18.00-20.00
-
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 18.00-20.00
-
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 16.00-18.00
-
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555 12.00 เป็นต้นไป
-
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555 19.00 เป็นต้นไป
-
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 15 พ.ย. 2555 15.00 เป็นต้นไป
-
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 19.00 เป็นต้นไป
-
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 20.00 เป็นต้นไป
-
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 19.00-20.00
-
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
73 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]