หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 133 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 133 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 111 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 111-112 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ห้อง 325-326 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) หน้าอาคาร 2 (เต็นท์) 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด ICT 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด ICT 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 2 ห้อง ประชุม 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 2 ห้อง ประชุม 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) หอประชุม 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร5 ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 114 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 134 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร2 ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 135 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 135 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 135 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร3 ห้อง 324 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 133 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]