หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร3 ห้องเรียน ชั้น 2 ห้อง 325 15 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป ภาคเช้าแบบทดสอบ เวลา 2 ชั่วโมง ภาคบ่าย ปฏิบัติทักษะวิทยาศาสตร์
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร3 ห้องเรียน ชั้น 2 ห้อง 331 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
9.00เป็นต้นไป
-
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต้นท์หน้าอาคาร3 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต้นท์หน้าอาคาร3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต้นท์หน้าอาคาร2-3 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต้นท์หน้าอาคาร2-3 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ใต้อาคาร4 ห้อง เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป เตรียมอุปกรณ์ เครื่องเสียงมาเอง ข้อปลีกย่อยหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ประสานคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน(09.00น.)
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ใต้อาคาร4 ห้อง เวทีเล็ก 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้องเรียนอาคาร3 ห้อง 322-323 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้องเรียนอาคาร3 ห้อง ห้อง322-323 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]