หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 ห้องประชุมพวงชมพู 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 ห้องประชุมพวงชมพู 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ห้องประชุมพวงชมพู 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ห้อง 422-432 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 424-425 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00 เป็นต้นไป
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 111 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 5 - 11
09.00 เป็นต้นไป
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 112 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 5 - 13
13.00 เป็นต้นไป
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 431 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 431 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00 เป็นต้นไป
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 442 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 441 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00 เป็นต้นไป
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร3 ห้อง 334 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 432 17 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]