หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 62 40 67.8% 11 18.64% 3 5.08% 5 8.47% 59
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 85 34 42.5% 21 26.25% 11 13.75% 14 17.5% 80
3 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 70 27 40.3% 23 34.33% 8 11.94% 9 13.43% 67
4 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 76 27 42.86% 12 19.05% 10 15.87% 14 22.22% 63
5 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 52 25 52.08% 10 20.83% 5 10.42% 8 16.67% 48
6 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 59 24 42.11% 14 24.56% 7 12.28% 12 21.05% 57
7 โรงเรียนนิรมลชุมพร 49 23 53.49% 11 25.58% 5 11.63% 4 9.3% 43
8 โรงเรียนบ้านเนินทอง 58 21 38.18% 13 23.64% 10 18.18% 11 20% 55
9 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 69 20 33.33% 15 25% 14 23.33% 11 18.33% 60
10 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 40 19 50% 13 34.21% 3 7.89% 3 7.89% 38
11 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 46 18 39.13% 12 26.09% 9 19.57% 7 15.22% 46
12 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 41 15 42.86% 11 31.43% 4 11.43% 5 14.29% 35
13 โรงเรียนบ้านงาช้าง 25 15 60% 7 28% 1 4% 2 8% 25
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 53 14 29.17% 13 27.08% 13 27.08% 8 16.67% 48
15 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 32 14 45.16% 7 22.58% 6 19.35% 4 12.9% 31
16 โรงเรียนประชานิคม 4 40 13 35.14% 5 13.51% 9 24.32% 10 27.03% 37
17 โรงเรียนประชานิคม 2 37 12 38.71% 9 29.03% 4 12.9% 6 19.35% 31
18 โรงเรียนบ้านจันทึง 34 11 47.83% 7 30.43% 4 17.39% 1 4.35% 23
19 โรงเรียนวัดดอนรวบ 45 11 34.38% 6 18.75% 6 18.75% 9 28.13% 32
20 โรงเรียนบ้านหาดใน 35 11 35.48% 6 19.35% 3 9.68% 11 35.48% 31
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 19 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
22 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 25 10 40% 9 36% 2 8% 4 16% 25
23 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 35 10 32.26% 4 12.9% 9 29.03% 8 25.81% 31
24 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 18 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
25 โรงเรียนสหศึกษา 27 9 36% 9 36% 3 12% 4 16% 25
26 โรงเรียนบ้านเขาวง 21 9 45% 9 45% 1 5% 1 5% 20
27 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 20 9 45% 5 25% 0 0% 6 30% 20
28 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 17 9 56.25% 3 18.75% 4 25% 0 0% 16
29 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 14 9 64.29% 2 14.29% 0 0% 3 21.43% 14
30 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 28 8 32% 8 32% 6 24% 3 12% 25
31 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 27 8 33.33% 8 33.33% 5 20.83% 3 12.5% 24
32 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 24 8 38.1% 7 33.33% 5 23.81% 1 4.76% 21
33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 38 8 22.86% 6 17.14% 10 28.57% 11 31.43% 35
34 โรงเรียนชุมพรศึกษา 18 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 3 17.65% 17
35 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 38 7 20.59% 6 17.65% 12 35.29% 9 26.47% 34
36 โรงเรียนวัดดอนเมือง 30 7 24.14% 5 17.24% 6 20.69% 11 37.93% 29
37 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 16 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 18 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 4 23.53% 17
39 โรงเรียนบ้านบางจาก 17 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
40 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 15 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
42 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 12 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านนาแซะ 32 5 17.86% 8 28.57% 7 25% 8 28.57% 28
45 โรงเรียนบ้านทรายขาว 21 5 25% 7 35% 4 20% 4 20% 20
46 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 24 5 21.74% 6 26.09% 3 13.04% 9 39.13% 23
47 โรงเรียนบ้านสามเสียม 16 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
48 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 28 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 8 38.1% 21
49 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 13 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
50 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 13 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
51 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 11 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
54 โรงเรียนบ้านใหม่สมบรูณ์ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 18 4 22.22% 7 38.89% 4 22.22% 3 16.67% 18
58 โรงเรียนบ้านวังช้าง 15 4 28.57% 6 42.86% 4 28.57% 0 0% 14
59 โรงเรียนอนุบาลปะทิว 17 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
60 โรงเรียนวัดบางแหวน 21 4 23.53% 4 23.53% 1 5.88% 8 47.06% 17
61 โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 4 25% 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 16
62 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 13 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 15 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านในห้วย 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านยายไท 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านบึงลัด 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 33 3 9.38% 10 31.25% 7 21.88% 12 37.5% 32
69 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 26 3 11.54% 9 34.62% 8 30.77% 6 23.08% 26
70 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 11 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 11
71 โรงเรียนไทยรัฐ ๖๖ (บ้านนาเนียน) 19 3 17.65% 6 35.29% 7 41.18% 1 5.88% 17
72 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 14 3 21.43% 6 42.86% 1 7.14% 4 28.57% 14
73 โรงเรียนวัดเชิงกระ 13 3 23.08% 6 46.15% 1 7.69% 3 23.08% 13
74 โรงเรียนบ้านกลาง 14 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
75 โรงเรียนบ้านหัวว่าว 15 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนบ้านศาลาลอย 13 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 16 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 7 63.64% 11
78 โรงเรียนบ้านบางหลง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 25 2 9.09% 8 36.36% 6 27.27% 6 27.27% 22
80 โรงเรียนบ้านหัวถนน 24 2 9.52% 6 28.57% 3 14.29% 10 47.62% 21
81 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 13 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
82 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 11 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนบ้านละมุ 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านถ้ำธง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 20 2 11.76% 3 17.65% 4 23.53% 8 47.06% 17
86 โรงเรียนบ้านหินกบ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
87 โรงเรียนวัดหูรอ 12 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
88 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
89 โรงเรียนวัดวังไผ่ 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
90 โรงเรียนวัดดอนยาง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
91 โรงเรียนวัดหัวกรูด 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ 22 2 10.53% 1 5.26% 5 26.32% 11 57.89% 19
93 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
94 โรงเรียนบ้านคอกม้า 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
95 โรงเรียนวัดปากด่าน 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
97 โรงเรียนบ้านเขาพาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านรับร่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านชุมโค 7 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
100 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์หอม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนวัดทุ่งคา 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 9 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล 7 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านดอนทราย 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านคอสน 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนประชาพัฒนา 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
112 โรงเรียนบ้านควนจำปา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนประชาสันติ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 8 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 7
117 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านบางคอย 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 6 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
123 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 9 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
124 โรงเรียนวัดบางลึก 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
125 โรงเรียนวัดควนมณี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านไชยราช 5 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
127 โรงเรียนวัดคูขุด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]