หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยนาท เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 73 54 75% 12 16.67% 3 4.17% 3 4.17% 72
2 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 62 29 52.73% 11 20% 10 18.18% 5 9.09% 55
3 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 41 29 80.56% 2 5.56% 3 8.33% 2 5.56% 36
4 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 53 28 66.67% 8 19.05% 3 7.14% 3 7.14% 42
5 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 47 27 57.45% 11 23.4% 7 14.89% 2 4.26% 47
6 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 50 27 60% 10 22.22% 6 13.33% 2 4.44% 45
7 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 37 26 76.47% 4 11.76% 3 8.82% 1 2.94% 34
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 59 25 46.3% 14 25.93% 10 18.52% 5 9.26% 54
9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 36 20 57.14% 11 31.43% 2 5.71% 2 5.71% 35
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 39 20 57.14% 8 22.86% 4 11.43% 3 8.57% 35
11 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 46 19 44.19% 15 34.88% 5 11.63% 4 9.3% 43
12 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 42 19 52.78% 8 22.22% 6 16.67% 3 8.33% 36
13 โรงเรียนบ้านหนองยาง 32 18 62.07% 5 17.24% 5 17.24% 1 3.45% 29
14 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 30 17 60.71% 8 28.57% 1 3.57% 2 7.14% 28
15 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 29 17 62.96% 5 18.52% 3 11.11% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 36 17 54.84% 4 12.9% 7 22.58% 3 9.68% 31
17 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 23 16 72.73% 5 22.73% 0 0% 1 4.55% 22
18 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 23 16 84.21% 2 10.53% 0 0% 1 5.26% 19
19 โรงเรียนวัดนางลือ 37 16 61.54% 1 3.85% 6 23.08% 3 11.54% 26
20 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 41 15 42.86% 11 31.43% 4 11.43% 5 14.29% 35
21 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 29 15 55.56% 6 22.22% 4 14.81% 2 7.41% 27
22 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 19 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
23 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 28 14 51.85% 6 22.22% 6 22.22% 1 3.7% 27
24 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 27 14 53.85% 6 23.08% 4 15.38% 2 7.69% 26
25 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 31 13 41.94% 11 35.48% 4 12.9% 3 9.68% 31
26 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 30 13 43.33% 8 26.67% 4 13.33% 5 16.67% 30
27 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 29 13 46.43% 8 28.57% 4 14.29% 3 10.71% 28
28 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 21 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
29 โรงเรียนวัดมะปราง 20 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
30 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 29 12 50% 4 16.67% 8 33.33% 0 0% 24
31 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 30 12 52.17% 4 17.39% 4 17.39% 3 13.04% 23
32 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 41 11 28.21% 13 33.33% 8 20.51% 7 17.95% 39
33 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 42 11 29.73% 12 32.43% 11 29.73% 3 8.11% 37
34 โรงเรียนวัดท่ากระแส 31 11 37.93% 6 20.69% 10 34.48% 2 6.9% 29
35 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 27 11 40.74% 5 18.52% 7 25.93% 4 14.81% 27
36 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 19 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
37 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 18 11 61.11% 2 11.11% 3 16.67% 2 11.11% 18
38 โรงเรียนวัฒนะโชติ 24 10 41.67% 7 29.17% 6 25% 1 4.17% 24
39 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 27 10 41.67% 7 29.17% 4 16.67% 3 12.5% 24
40 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 21 10 50% 7 35% 1 5% 2 10% 20
41 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 23 10 43.48% 5 21.74% 4 17.39% 4 17.39% 23
42 โรงเรียนเทพรัตน์ 17 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
43 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 41 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
44 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 15 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
45 โรงเรียนวัดสระดู่ 21 9 42.86% 6 28.57% 6 28.57% 0 0% 21
46 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 17 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
47 โรงเรียนวัดวังหมัน 16 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
48 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
49 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 14 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 29 8 29.63% 10 37.04% 6 22.22% 3 11.11% 27
51 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 30 8 28.57% 7 25% 9 32.14% 4 14.29% 28
52 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 17 8 47.06% 3 17.65% 5 29.41% 1 5.88% 17
53 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 16 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนวัดสระไม้แดง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 26 7 30.43% 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 23
56 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 24 7 31.82% 7 31.82% 6 27.27% 2 9.09% 22
57 โรงเรียนวัดหัวเด่น 15 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
58 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 19 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
59 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 22 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
60 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 15 7 46.67% 2 13.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
61 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 17 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
62 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
63 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 14 7 50% 0 0% 6 42.86% 1 7.14% 14
64 โรงเรียนวัดโรงวัว 26 6 30% 7 35% 3 15% 4 20% 20
65 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 16 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
66 โรงเรียนบ้านหนองแจง 17 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
67 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 15 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
68 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
69 โรงเรียนพระยาตาก 19 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
70 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนบ้านหนองแค 12 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
72 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 12 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
73 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านคลองยาง 12 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
75 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 18 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 4 28.57% 14
76 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 13 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 10 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
78 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 17 5 31.25% 7 43.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
80 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 15 5 33.33% 7 46.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
81 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 18 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
82 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 17 5 29.41% 4 23.53% 7 41.18% 1 5.88% 17
83 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านเก่า 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 12 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรพยา) 11 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
87 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 12 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
88 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 17 4 23.53% 7 41.18% 5 29.41% 1 5.88% 17
91 โรงเรียนวัดวงเดือน 13 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 13
92 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) 13 4 30.77% 5 38.46% 4 30.77% 0 0% 13
93 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) 19 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
94 โรงเรียนวัดโพธาราม 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
95 โรงเรียนวัดโคกสุก 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 16
96 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 13 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
97 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
98 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 12 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
99 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 23 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 13
100 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 10 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
101 โรงเรียนวัดดอนตาล 11 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
102 โรงเรียนวัดพระแก้ว 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 10 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
104 โรงเรียนวัดพร้าว 8 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
105 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนวัดธรรมามูล 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนวัดท่าแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 23 3 15% 7 35% 8 40% 2 10% 20
110 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 10 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
111 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
112 โรงเรียนวัดคลองบุญ 14 3 21.43% 4 28.57% 7 50% 0 0% 14
113 โรงเรียนวัดฝาง 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
114 โรงเรียนบ้านหัวถนน 16 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
115 โรงเรียนวัดหาดอาษา 12 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
116 โรงเรียนวัดสนามชัย 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนวัดหนองแขม 10 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
120 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 14 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
121 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 10 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
122 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 11 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
123 โรงเรียนวัดโคกหมู 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 18 2 14.29% 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 14
126 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 13 2 15.38% 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 13
127 โรงเรียนวัดคลองธรรม 12 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 3 25% 12
128 โรงเรียนบ้านดอนแตง 12 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
129 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
130 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 11 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
131 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
132 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
133 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 9 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
135 โรงเรียนบ้านรางจิก 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
136 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 8 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
137 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 8 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
141 โรงเรียนวัดหัวหว้า 7 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
142 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 12 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
145 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
146 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 12 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 10
147 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
148 โรงเรียนวัดหนองตาตน 9 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
149 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
150 โรงเรียนวัดท่า 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
151 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 11 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
152 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 9 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
153 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
154 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง 13 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
155 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
156 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
157 โรงเรียนวัดหอระฆัง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนวัดคลองเกษม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
159 โรงเรียนวัดกรุณา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
161 โรงเรียนวัดหนองแซง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนวัดหนองน้อย 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
163 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
164 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนวัดหนองจิก 15 0 0% 4 28.57% 5 35.71% 5 35.71% 14
170 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
171 โรงเรียนวัดจันทน์ 8 0 0% 2 25% 4 50% 2 25% 8
172 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 13 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
173 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 6 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 6
174 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
175 โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
176 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนวัดส่องคบ 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
180 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
181 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนบ้านโป่งแค 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
183 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
184 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
185 โรงเรียนวัดดอนรังนก 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
186 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
187 โรงเรียนวัดพิกุลงาม 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
188 โรงเรียนวัดทองนพคุณ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
189 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
190 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]