หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000040 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 18 36 23
2 000145 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 30 44 27
3 000210 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 23 44 25
4 000002 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 42 85 45
5 000212 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส 0 0 0
6 000126 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 16 51 15
7 000072 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 17 58 30
8 000010 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 41 134 56
9 000028 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 12 22 15
10 000110 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 3 10 4
11 000085 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 18 30 16
12 000122 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 2 2 0
13 000142 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 27 65 52
14 000130 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 6 15 9
15 000111 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 23 39 29
16 000177 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
17 000183 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 42 96 51
18 000109 โรงเรียนบ้านคลองยาง 12 23 17
19 000157 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 29 105 45
20 000131 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 6 16 9
21 000042 โรงเรียนบ้านดอนแตง 12 18 12
22 000173 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 4 6 5
23 000095 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 7 38 11
24 000062 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 2 18 6
25 000180 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 11 26 13
26 000054 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 0 0 0
27 000004 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 6 11 8
28 000166 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 17 24 19
29 000174 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 37 79 62
30 000151 โรงเรียนบ้านรางจิก 8 21 14
31 000175 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 41 95 54
32 000164 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 26 55 44
33 000165 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 2 5 2
34 000155 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 4 5 4
35 000139 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 0 0 0
36 000167 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 30 58 38
37 000050 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา 8 31 16
38 000182 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 5 14 6
39 000060 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 8 14 13
40 000171 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 23 48 28
41 000138 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 28 52 38
42 000181 โรงเรียนบ้านหนองยาง 32 79 46
43 000162 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 9 14 12
44 000154 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 17 48 19
45 000009 โรงเรียนบ้านหนองแค 12 22 12
46 000141 โรงเรียนบ้านหนองแจง 17 47 27
47 000146 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 19 47 35
48 000044 โรงเรียนบ้านหัวถนน 16 30 16
49 000035 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 4 4 4
50 000178 โรงเรียนบ้านเก่า 9 17 13
51 000179 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง 13 23 10
52 000172 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 16 37 16
53 000046 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 1 1
54 000030 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 15 20 18
55 000121 โรงเรียนบ้านโป่งแค 2 1 0
56 000170 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 12 27 13
57 000153 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 8 16 12
58 000045 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 5 12 7
59 000013 โรงเรียนพระยาตาก 19 22 20
60 000006 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 18 79 25
61 000026 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 10 20 10
62 000103 โรงเรียนวัดกรุณา 3 7 3
63 000066 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) 13 23 15
64 000100 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรพยา) 11 22 12
65 000098 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 29 65 49
66 000034 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 5 8 4
67 000074 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 13 21 14
68 000132 โรงเรียนวัดคลองธรรม 12 26 18
69 000055 โรงเรียนวัดคลองบุญ 14 24 20
70 000159 โรงเรียนวัดคลองเกษม 4 4 4
71 000007 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 13 31 13
72 000075 โรงเรียนวัดจันทน์ 8 13 9
73 000081 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 8 15 10
74 000104 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 14 32 21
75 000049 โรงเรียนวัดดอนตาล 11 21 14
76 000058 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 2 2 2
77 000018 โรงเรียนวัดดอนรังนก 2 2 2
78 000073 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 5 8 6
79 000106 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 4 8 6
80 000133 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 8 20 10
81 000160 โรงเรียนวัดทองนพคุณ 2 6 4
82 000080 โรงเรียนวัดท่า 5 6 5
83 000068 โรงเรียนวัดท่ากระแส 31 60 33
84 000088 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 10 15 15
85 000144 โรงเรียนวัดท่าแก้ว 4 23 10
86 000158 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 15 26 22
87 000032 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 11 19 16
88 000003 โรงเรียนวัดธรรมามูล 5 10 6
89 000079 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 13 29 21
90 000114 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 23 46 34
91 000008 โรงเรียนวัดนางลือ 37 53 43
92 000071 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 17 36 25
93 000048 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 1 15 4
94 000118 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 6 16 6
95 000129 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 11 35 13
96 000125 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 41 49 32
97 000024 โรงเรียนวัดฝาง 12 30 18
98 000152 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 9 22 9
99 000064 โรงเรียนวัดพระแก้ว 7 11 7
100 000083 โรงเรียนวัดพร้าว 8 11 9
101 000029 โรงเรียนวัดพิกุลงาม 4 0 0
102 000113 โรงเรียนวัดมะปราง 20 46 34
103 000108 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 12 26 22
104 000069 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 1 3 1
105 000116 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 10 28 12
106 000137 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 21 68 41
107 000143 โรงเรียนวัดวงเดือน 13 19 17
108 000161 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 30 61 35
109 000053 โรงเรียนวัดวังหมัน 16 30 27
110 000136 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 22 44 22
111 000128 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 8 16 7
112 000112 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 36 77 38
113 000001 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 62 198 110
114 000169 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 29 82 32
115 000156 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 6 12 7
116 000087 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 13 21 13
117 000092 โรงเรียนวัดสนามชัย 7 12 11
118 000119 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 3 3 0
119 000149 โรงเรียนวัดสระดู่ 21 51 26
120 000022 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 2 2 2
121 000065 โรงเรียนวัดสระไม้แดง 10 15 10
122 000135 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 6 7 6
123 000134 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 19 49 33
124 000037 โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) 3 4 4
125 000070 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 11 17 12
126 000023 โรงเรียนวัดส่องคบ 9 20 13
127 000061 โรงเรียนวัดหนองจิก 15 17 15
128 000039 โรงเรียนวัดหนองตาตน 9 18 10
129 000056 โรงเรียนวัดหนองน้อย 5 9 7
130 000059 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 2
131 000019 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 3 7 3
132 000021 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ 3 3 3
133 000097 โรงเรียนวัดหนองแขม 10 17 10
134 000150 โรงเรียนวัดหนองแซง 2 5 4
135 000025 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 9 18 14
136 000101 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 10 18 9
137 000086 โรงเรียนวัดหอระฆัง 3 6 5
138 000067 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 0 0 0
139 000036 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 17 37 26
140 000047 โรงเรียนวัดหัวหว้า 7 14 7
141 000090 โรงเรียนวัดหัวเด่น 15 23 18
142 000115 โรงเรียนวัดหาดอาษา 12 17 11
143 000148 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 7 11 7
144 000005 โรงเรียนวัดอัมพวัน 0 0 0
145 000096 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 14 28 17
146 000117 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 12 14 14
147 000043 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 17 46 25
148 000168 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 10 19 10
149 000123 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 9 12 11
150 000140 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 19 52 20
151 000094 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 4 3 2
152 000017 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 14 33 16
153 000016 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 5 15 9
154 000107 โรงเรียนวัดโคกจันทน์ 0 0 0
155 000051 โรงเรียนวัดโคกสุก 16 37 24
156 000147 โรงเรียนวัดโคกหมู 5 22 11
157 000031 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 10 25 13
158 000091 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 12 21 15
159 000082 โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 3 3
160 000084 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 18 29 21
161 000077 โรงเรียนวัดโพธาราม 10 41 15
162 000102 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 10 17 9
163 000078 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 31 61 45
164 000089 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 6 15 10
165 000120 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 1 1 1
166 000020 โรงเรียนวัดโรงวัว 26 56 25
167 000038 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 11 27 14
168 000011 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 2 4 3
169 000076 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 6 10 8
170 000012 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 12 18 12
171 000052 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 7 13 11
172 000014 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 73 203 107
173 000027 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 29 58 34
174 000057 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 24 42 37
175 000063 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 50 90 68
176 000099 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 29 78 38
177 000163 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 13 27 13
178 000124 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 47 113 64
179 000176 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 41 84 63
180 000015 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 23 56 39
181 000105 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 53 127 83
182 000093 โรงเรียนเทพรัตน์ 17 53 31
183 000127 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 2 5 4
184 000033 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) 19 22 13
185 000189 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 46 134 50
186 000185 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 21 42 24
187 000186 โรงเรียนวัฒนะโชติ 24 58 24
188 000187 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 15 20 13
189 000184 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 36 126 72
190 000191 โรงเรียนอนุบาลณัฐชา 0 0 0
191 000192 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 1 3 2
192 000190 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 12 37 14
193 000188 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 27 50 27
194 000197 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 15 25 21
195 000193 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 59 164 77
196 000196 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 30 95 52
197 000195 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง 0 0 0
198 000194 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 27 45 33
199 000198 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 39 101 64
รวม 2932 6542 3858
10400

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]