หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 46 23 58.97% 7 17.95% 3 7.69% 6 15.38% 39
2 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 50 22 46.81% 12 25.53% 7 14.89% 6 12.77% 47
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 48 20 50% 9 22.5% 8 20% 3 7.5% 40
4 โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา 22 19 86.36% 2 9.09% 0 0% 1 4.55% 22
5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 39 17 54.84% 4 12.9% 6 19.35% 4 12.9% 31
6 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 27 16 59.26% 6 22.22% 4 14.81% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 34 15 53.57% 7 25% 2 7.14% 4 14.29% 28
8 โรงเรียนบ้านกองแขก 29 15 51.72% 6 20.69% 6 20.69% 2 6.9% 29
9 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 18 13 72.22% 2 11.11% 0 0% 3 16.67% 18
10 โรงเรียนศรีจอมทอง 30 12 40% 12 40% 4 13.33% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนบ้านแม่ซา 24 12 52.17% 9 39.13% 0 0% 2 8.7% 23
12 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 33 12 42.86% 5 17.86% 6 21.43% 5 17.86% 28
13 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 24 12 54.55% 5 22.73% 5 22.73% 0 0% 22
14 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 22 12 57.14% 3 14.29% 4 19.05% 2 9.52% 21
15 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 25 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 29 10 38.46% 11 42.31% 2 7.69% 3 11.54% 26
17 โรงเรียนบ้านทัพ 17 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
18 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 22 9 42.86% 9 42.86% 1 4.76% 2 9.52% 21
19 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 22 9 50% 7 38.89% 1 5.56% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
22 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 20 8 42.11% 7 36.84% 3 15.79% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 18 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 18 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
26 โรงเรียนบ้านผานัง 12 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนบ้านโรงวัว 17 7 41.18% 9 52.94% 1 5.88% 0 0% 17
28 โรงเรียนณัทชวิทย์ 18 7 38.89% 6 33.33% 3 16.67% 2 11.11% 18
29 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 16 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
30 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 22 6 31.58% 7 36.84% 5 26.32% 1 5.26% 19
31 โรงเรียนบ้านสบแปะ 13 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 21 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
33 โรงเรียนบ้านห้วยยา 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
34 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
35 โรงเรียนบ้านแม่สอย 16 5 33.33% 5 33.33% 5 33.33% 0 0% 15
36 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านสบวาก 9 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
39 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 13 4 33.33% 7 58.33% 0 0% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 13 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 15 4 26.67% 3 20% 5 33.33% 3 20% 15
43 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 10 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
46 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 25 3 13.04% 14 60.87% 3 13.04% 3 13.04% 23
47 โรงเรียนสหมิตร 17 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
48 โรงเรียนบ้านนากลาง 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
49 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ 12 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
50 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านบนนา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
53 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 10 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านแปะ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
58 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
59 โรงเรียนบ้านจันทร์ 17 2 15.38% 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนบ้านห้วยผา 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 10 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 7 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านขุนยะ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านสามสบ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
68 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านป่าแดด 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
70 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 8 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
71 โรงเรียนบ้านห้วยปู 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
72 โรงเรียนบ้านแม่วาก 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านพุย 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
75 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านผาละปิ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
80 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านแม่มุ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านยางหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านแม่หอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 10 0 0% 9 90% 0 0% 1 10% 10
91 โรงเรียนบ้านหาดนาค 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนบ้านหนองคัน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนบ้านอมขูด 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาอมลานใน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
100 โรงเรียน ตชด.บ้านใหม่พัฒนา34 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]