หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000121 โรงเรียน ตชด.บ้านใหม่พัฒนา34 1 1 1
2 000012 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ 12 19 15
3 000042 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 22 43 29
4 000043 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 13 28 17
5 000117 โรงเรียนณัทชวิทย์ 18 36 18
6 000008 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ 7 18 11
7 000045 โรงเรียนบ้านกองแขก 29 64 48
8 000100 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 0 0 0
9 000007 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 34 78 42
10 000099 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 4 22 9
11 000002 โรงเรียนบ้านขุนยะ 5 14 10
12 000018 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 14 42 28
13 000026 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 27 50 38
14 000108 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 0 0 0
15 000062 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 1 1 1
16 000123 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 0 0 0
17 000073 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 18 35 22
18 000022 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 2 17 6
19 000092 โรงเรียนบ้านจันทร์ 17 42 29
20 000093 โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 0 0 0
21 000046 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 6 11 9
22 000047 โรงเรียนบ้านทัพ 17 24 23
23 000118 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 1 1
24 000109 โรงเรียนบ้านทุ่งหมากหนุ่ม 0 0 0
25 000063 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 25 45 36
26 000098 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย 1 3 2
27 000023 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 9 6
28 000040 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 18 44 31
29 000074 โรงเรียนบ้านนากลาง 10 35 17
30 000103 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 3 6 5
31 000078 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 16 36 19
32 000053 โรงเรียนบ้านนาเรือน 0 0 0
33 000010 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 13 28 18
34 000024 โรงเรียนบ้านบนนา 7 34 15
35 000019 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 25 48 39
36 000064 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 10 21 12
37 000076 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 39 104 43
38 000105 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 4 11 5
39 000075 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 22 50 36
40 000052 โรงเรียนบ้านป่าแดด 5 10 7
41 000055 โรงเรียนบ้านผานัง 12 33 19
42 000077 โรงเรียนบ้านผาละปิ 5 21 6
43 000066 โรงเรียนบ้านพุย 8 12 8
44 000104 โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 4 7 4
45 000054 โรงเรียนบ้านยางหลวง 1 5 2
46 000028 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 8 24 10
47 000086 โรงเรียนบ้านสบวาก 9 20 11
48 000041 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 33 76 52
49 000025 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 7 18 7
50 000027 โรงเรียนบ้านสบแปะ 13 21 13
51 000085 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 5 12 10
52 000061 โรงเรียนบ้านสองธาร 0 0 0
53 000057 โรงเรียนบ้านสามสบ 5 11 8
54 000032 โรงเรียนบ้านหนองคัน 2 4 2
55 000037 โรงเรียนบ้านหาดนาค 3 3 3
56 000021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 21 39 26
57 000017 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 4 6 4
58 000097 โรงเรียนบ้านห้วยปู 4 20 9
59 000106 โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 0 0 0
60 000087 โรงเรียนบ้านห้วยผา 8 18 11
61 000039 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 9 11 9
62 000033 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 18 41 24
63 000090 โรงเรียนบ้านห้วยยา 10 34 19
64 000029 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 1 3 2
65 000016 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 20 57 24
66 000122 โรงเรียนบ้านอมขูด 2 2 2
67 000059 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 2 4 3
68 000048 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 8 24 14
69 000011 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 2 3 3
70 000009 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 4 10 8
71 000070 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 5 18 9
72 000089 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 15 26 17
73 000020 โรงเรียนบ้านแปะ 5 10 6
74 000071 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 1 2 2
75 000079 โรงเรียนบ้านแม่ซา 24 45 38
76 000094 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 3 4 4
77 000067 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 5 13 8
78 000080 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 50 142 90
79 000014 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 5 11 5
80 000049 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 5 19 9
81 000081 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 4 8 7
82 000082 โรงเรียนบ้านแม่มุ 2 3 3
83 000065 โรงเรียนบ้านแม่วาก 7 28 10
84 000050 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 22 51 32
85 000030 โรงเรียนบ้านแม่สอย 16 41 22
86 000068 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 8 22 13
87 000083 โรงเรียนบ้านแม่หอย 1 3 2
88 000084 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 8 22 14
89 000095 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 7 25 12
90 000096 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 0 0 0
91 000072 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 46 84 72
92 000107 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 7 9 9
93 000069 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 6 28 10
94 000056 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 15 34 21
95 000120 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาอมลานใน 2 6 4
96 000031 โรงเรียนบ้านโรงวัว 17 35 22
97 000034 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 10 17 11
98 000035 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 13 53 21
99 000119 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 10 21 10
100 000013 โรงเรียนวัดพระบาท 0 0 0
101 000036 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 3 11 5
102 000015 โรงเรียนศรีจอมทอง 30 77 42
103 000115 โรงเรียนสหมิตร 17 28 23
104 000091 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 24 47 26
105 000112 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 10 13 10
106 000060 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 8 17 8
107 000113 โรงเรียนอนุบาลสวนแก้ว 0 0 0
108 000111 โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงษ์ 0 0 0
109 000051 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 22 64 39
110 000116 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 29 102 31
111 000114 โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา 22 39 32
112 000038 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 48 136 63
รวม 1211 2883 1723
4606

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]