หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 67 35 57.38% 12 19.67% 10 16.39% 4 6.56% 61
2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 60 31 54.39% 16 28.07% 9 15.79% 1 1.75% 57
3 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 67 28 43.75% 21 32.81% 13 20.31% 2 3.13% 64
4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 54 27 52.94% 12 23.53% 10 19.61% 2 3.92% 51
5 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 52 26 54.17% 15 31.25% 5 10.42% 2 4.17% 48
6 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 58 26 50% 12 23.08% 13 25% 1 1.92% 52
7 โรงเรียนรังษีวิทยา 57 25 49.02% 15 29.41% 10 19.61% 1 1.96% 51
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก 52 25 53.19% 11 23.4% 8 17.02% 3 6.38% 47
9 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 60 24 41.38% 16 27.59% 16 27.59% 2 3.45% 58
10 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 36 24 66.67% 4 11.11% 6 16.67% 2 5.56% 36
11 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 37 20 55.56% 7 19.44% 9 25% 0 0% 36
12 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 31 20 64.52% 4 12.9% 6 19.35% 1 3.23% 31
13 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 43 19 47.5% 9 22.5% 10 25% 2 5% 40
14 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 35 18 51.43% 10 28.57% 4 11.43% 3 8.57% 35
15 โรงเรียนบ้านแม่สาว 32 18 62.07% 8 27.59% 3 10.34% 0 0% 29
16 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 33 17 51.52% 11 33.33% 4 12.12% 1 3.03% 33
17 โรงเรียนวัดนันทาราม 37 15 46.88% 10 31.25% 7 21.88% 0 0% 32
18 โรงเรียนบ้านปางปอย 24 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 52 13 27.66% 13 27.66% 16 34.04% 5 10.64% 47
20 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 39 13 37.14% 11 31.43% 7 20% 4 11.43% 35
21 โรงเรียนบ้านโป่งนก 30 13 50% 9 34.62% 3 11.54% 1 3.85% 26
22 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 28 13 56.52% 5 21.74% 4 17.39% 1 4.35% 23
23 โรงเรียนบ้านหนองยาว 19 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
24 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 23 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 33 12 37.5% 12 37.5% 7 21.88% 1 3.13% 32
26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 20 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
27 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 38 11 31.43% 15 42.86% 7 20% 2 5.71% 35
28 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 41 11 29.73% 12 32.43% 10 27.03% 4 10.81% 37
29 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 30 11 37.93% 9 31.03% 7 24.14% 2 6.9% 29
30 โรงเรียนบ้านแม่นะ 42 10 25% 16 40% 12 30% 2 5% 40
31 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 37 10 34.48% 11 37.93% 5 17.24% 3 10.34% 29
32 โรงเรียนบ้านป่าแดง 20 10 50% 5 25% 2 10% 3 15% 20
33 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 19 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
34 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 37 9 25% 14 38.89% 8 22.22% 5 13.89% 36
35 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 23 9 40.91% 12 54.55% 1 4.55% 0 0% 22
36 โรงเรียนบ้านแม่คะ 24 9 39.13% 9 39.13% 2 8.7% 3 13.04% 23
37 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 22 9 45% 5 25% 3 15% 3 15% 20
38 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 19 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
39 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า 24 8 34.78% 8 34.78% 6 26.09% 1 4.35% 23
40 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 22 8 36.36% 8 36.36% 6 27.27% 0 0% 22
41 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 21 8 40% 7 35% 4 20% 1 5% 20
42 โรงเรียนบ้านปางสัก 29 8 40% 7 35% 2 10% 3 15% 20
43 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 16 8 50% 6 37.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
44 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 22 8 38.1% 5 23.81% 6 28.57% 2 9.52% 21
45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 18 8 44.44% 5 27.78% 1 5.56% 4 22.22% 18
46 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
47 โรงเรียนบ้านนาหวาย 21 7 36.84% 7 36.84% 4 21.05% 1 5.26% 19
48 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 19 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
49 โรงเรียนศีลรวี 16 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
50 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 23 7 31.82% 5 22.73% 6 27.27% 4 18.18% 22
51 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 21 7 38.89% 5 27.78% 5 27.78% 1 5.56% 18
52 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 18 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
53 โรงเรียนบ้านดง 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
54 โรงเรียนบ้านต้นโชค 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
55 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 22 6 28.57% 9 42.86% 5 23.81% 1 4.76% 21
57 โรงเรียนบ้านกองลม 19 6 31.58% 7 36.84% 3 15.79% 3 15.79% 19
58 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 15 6 40% 5 33.33% 4 26.67% 0 0% 15
59 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
60 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านโละ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านลาน 16 6 40% 1 6.67% 8 53.33% 0 0% 15
64 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 17 6 42.86% 1 7.14% 4 28.57% 3 21.43% 14
65 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 15 5 33.33% 8 53.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
67 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
68 โรงเรียนบ้านใหม่ 18 5 29.41% 5 29.41% 7 41.18% 0 0% 17
69 โรงเรียนบ้านปงตำ 26 5 22.73% 5 22.73% 6 27.27% 6 27.27% 22
70 โรงเรียนเอื้อวิทยา 19 5 27.78% 5 27.78% 6 33.33% 2 11.11% 18
71 โรงเรียนบ้านยาง 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
72 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) 13 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
73 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
74 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
75 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านห้วยปู 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนสายอักษร 20 4 20% 10 50% 6 30% 0 0% 20
80 โรงเรียนบ้านอ่าย 21 4 21.05% 10 52.63% 5 26.32% 0 0% 19
81 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 21 4 22.22% 9 50% 4 22.22% 1 5.56% 18
82 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
83 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
84 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
85 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนสันติวนา 11 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
87 โรงเรียนบ้านดอนชัย 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดป่าแดง 19 3 16.67% 10 55.56% 5 27.78% 0 0% 18
91 โรงเรียนบ้านนามน 16 3 18.75% 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
92 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 13 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
93 โรงเรียนบ้านจอง 12 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
94 โรงเรียนบ้านวังมะริว 14 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
95 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านสันปอธง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านปง 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
98 โรงเรียนวิรุณเทพ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 9 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
100 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านสันม่วง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านหัวนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 21 2 10% 5 25% 11 55% 2 10% 20
104 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 15 2 14.29% 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 14
105 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 11 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
106 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
107 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
108 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
109 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
114 โรงเรียนกมลเรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านปางแดง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านผาแดง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 24 1 4.55% 9 40.91% 10 45.45% 2 9.09% 22
121 โรงเรียนบ้านสินชัย 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
122 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
123 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านสันทราย 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
125 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 9 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
126 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
128 โรงเรียนวัดบ้านท่า 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
132 โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
138 โรงเรียนวัดจอมคีรี 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านดอน 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนตชด.ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านหัวนา สาขาห้วยหมากเลี่ยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 18 0 0% 4 23.53% 11 64.71% 2 11.76% 17
149 โรงเรียนบ้านออน 10 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
150 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
151 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
152 โรงเรียนบ้านสบคาบ 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
153 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก 10 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
158 โรงเรียนวัดปางมะโอ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
159 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนปราณีวิทยา 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนดอยสามหมื่น 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
164 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
165 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]