หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 4 ห้อง ห้องวิทย์ประถม , ป.6/1 ,ป.6/2 24 ก.ย. 2555 09.00-15.00
-
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ด้านหลังอาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยมปลาย ห้อง 1 ,2 24 ก.ย. 2555 09.00-15.00
-
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน ม.206 , ม.207 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.204 ,ม.205 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เต็นท์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เต็นท์ 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ชั้น 1 ห้อง เวทีห้องโถง 24 ก.ย. 2555 08.00-12.00
-
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอนฮอลล์ ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุมอินสอนฮอลล์ 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.306 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์45 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.307 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.101 ,ม.102 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.103 , ม.104 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.105 , ม.106 24 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.101 , ม.102 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.103 , ม.104 24 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]