หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 42 30 71.43% 6 14.29% 0 0% 6 14.29% 42
2 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 34 25 78.13% 4 12.5% 0 0% 3 9.38% 32
3 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 45 23 58.97% 10 25.64% 4 10.26% 2 5.13% 39
4 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 41 20 50% 11 27.5% 5 12.5% 4 10% 40
5 โรงเรียนบ้านหินแร่ 28 20 74.07% 2 7.41% 3 11.11% 2 7.41% 27
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 32 19 61.29% 5 16.13% 3 9.68% 4 12.9% 31
7 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 33 18 62.07% 9 31.03% 1 3.45% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 32 16 51.61% 10 32.26% 2 6.45% 3 9.68% 31
9 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 33 16 51.61% 7 22.58% 4 12.9% 4 12.9% 31
10 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 21 16 76.19% 3 14.29% 1 4.76% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนบ้านหนองยาง 39 14 36.84% 13 34.21% 4 10.53% 7 18.42% 38
12 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 30 14 50% 9 32.14% 3 10.71% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง 29 14 53.85% 6 23.08% 3 11.54% 3 11.54% 26
14 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 23 13 61.9% 3 14.29% 3 14.29% 2 9.52% 21
15 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 20 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 23 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 27 12 46.15% 6 23.08% 5 19.23% 3 11.54% 26
18 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 22 12 54.55% 6 27.27% 2 9.09% 2 9.09% 22
19 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 24 12 52.17% 3 13.04% 3 13.04% 5 21.74% 23
20 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 17 12 70.59% 3 17.65% 0 0% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 29 11 42.31% 9 34.62% 3 11.54% 3 11.54% 26
22 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 33 11 39.29% 5 17.86% 5 17.86% 7 25% 28
23 โรงเรียนวัดชำป่างาม 22 11 50% 5 22.73% 2 9.09% 4 18.18% 22
24 โรงเรียนบ้านวังหิน 21 11 55% 3 15% 4 20% 2 10% 20
25 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) 17 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 19 10 52.63% 3 15.79% 2 10.53% 4 21.05% 19
27 โรงเรียนวัดหินดาษ 18 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
28 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 19 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
29 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 14 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนวัดบางตลาด 15 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
33 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ 21 7 36.84% 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 19
35 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 20 7 35% 5 25% 4 20% 4 20% 20
36 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 19 7 41.18% 5 29.41% 1 5.88% 4 23.53% 17
37 โรงเรียนวัดวังเย็น 16 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
38 โรงเรียนบ้านหนองคอก 17 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
41 โรงเรียนวัดดอนทอง 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนสียัดพัฒนา 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 18 6 35.29% 7 41.18% 0 0% 4 23.53% 17
44 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนวัดบางโรง 17 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนบ้านยางแดง 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
49 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
50 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 25 5 23.81% 8 38.1% 4 19.05% 4 19.05% 21
51 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) 16 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
52 โรงเรียนธีราวิทยา 13 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
53 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 14 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
54 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 17 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
56 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านท่าซุง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนวัดดงยาง 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
59 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนวัดดอนท่านา 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนวัดธารพูด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 17 4 23.53% 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 17
64 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
65 โรงเรียนวัดนาน้อย 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 11 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
69 โรงเรียนเสม็ดใต้ 9 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
70 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
73 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านหนองแสง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนสุวรรณคีรี 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 8 4 50% 0 0% 0 0% 4 50% 8
80 โรงเรียนบ้านคลองสอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดหนองแหน(รัตนศิริราษฎร์) 17 3 17.65% 6 35.29% 2 11.76% 6 35.29% 17
82 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 15 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
83 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 12 3 25% 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 12
84 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว 11 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
87 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 11 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
88 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
89 โรงเรียนบ้านปรือวาย 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
91 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนวัดปากน้ำ 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนวัดสระสองตอน 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 17 2 11.76% 7 41.18% 4 23.53% 4 23.53% 17
101 โรงเรียนวัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านวังคู 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนวัดสามแยก 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
105 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
106 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
109 โรงเรียนวัดเทพพนาราม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนวัดหนองปาตอง(อัมพรรัฐประชาสรรค์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนวัดหัวสวน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 9 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
117 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 7 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
118 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
119 โรงเรียนบ้านหนองโสน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านท่าคาน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านนา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดวังกะจะ 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
129 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
130 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ 5 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
132 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดสะแกงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดหนองปรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบางพะเนียง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 6 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำทรัพย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนวัดแปลงยาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนวัดบางคา 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
150 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
151 โรงเรียนวัดก้อนแก้ว 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
152 โรงเรียนบ้านชำขวาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านห้วยหิน. 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนวัดหัวไทร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนวัดกกสับใน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
156 โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิต 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]