หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อาคาร ป.3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/7 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อาคาร ป.3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/7 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อาคาร ป.3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/7 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เต็นท์ที่ 3 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เต็นท์ที่ 3 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เต็นท์ที่ 3 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) เฉลิมพระเกียรติ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง 2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) เฉลิมพระเกียรติ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง 2 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เวทีกลาง 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เวทีกลาง 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เวทีกลาง 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เวทีกลาง 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อาคาร ป.3 ห้อง ป.2/7 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา อาคาร ป.3 ห้อง ป.2/8 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อาคาร ป.3 ห้อง ป.2/8 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อาคาร 1 ห้อง กทอ. 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อาคาร 1 ห้อง นาฏศิลป์ 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อาคาร 1 ห้อง นาฏศิป์ 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]