หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ใต้อาคาร5 สนามวอลเลย์บอล 12 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ใต้อาคารเรียน5 สนามวอลเล่ย์บอล 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 213 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 214 12 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 215 12 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ส่วนระดับเขตพื้นที่ ติดต่อ ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0864781040
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]