เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 พ.ย. 2555
13 พ.ย. 2555
14 พ.ย. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศข่าวด่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีแข่งขัน. ณ. โรงเรียนกันตังพิทยากร. รายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น. แข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป. ยกเว้นการแข่งขันขับขานประสานเสียง เริ่มแข่งขัน เวลา 13.00 น เป็นต้นไป  
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
แจ้งการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการแข่งขัน Crossword ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์การแข่งขัน (Crossword พร้อมพจนานุกรม Crossword มาเอง และเริ่มการแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป )
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:00 น.
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
สพม.13 แจ้งแนวปฏิบัติการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ http://www.matthayomtrang.net/UserFiles/File/3(1).pdf
วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:06 น.
เพิ่มเติมรายการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ประกาศรายการแข่งขันเพิ่มเติมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ http://www.matthayomtrang.net/UserFiles/File/2(1).pdf
วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:05 น.
เพิ่มเติมรายการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประกาศรายการแข่งขันเพิ่มเติมกลุ่มสาระภาษาไทย http://www.matthayomtrang.net/UserFiles/File/1(1).pdf
วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:04 น.
ประกาศรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
สพม.13 ขอประกาศรายละเอียดกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักรเรียน ครั้งที่ 62 กลุ่มสารภาษาไทย และขอเปลี่ยนแปลงตารางการแข่างขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน http://www.matthayomtrang.net/UserFiles/File/from(1).pdf
วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:44 น.
ขอเชิญกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมประชุม
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานศิลป ประจำศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม http://www.matthayomtrang.net/UserFiles/File/sapa.pdf
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:42 น.
คำสั่งและตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคำสั่งและตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ได้ที่ http://www.matthayomtrang.net/newsattach/1352083283_tarang.zip
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:42 น.
ศูนย์การแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ
1. ศูนย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. ศูนย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ และศิลปะ (ดนตรี-นาฎศิลป์) 3. ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย ศิลปะ(ทัศนศิลป์) สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2 จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์)
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 11:13 น.
 

  ประกาศ  

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 45
จำนวนทีม 2,259
จำนวนนักเรียน 5,045
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,953
จำนวนกรรมการ 984
ครู+นักเรียน 7,998
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,982
ประกาศผลแล้ว 170/307 (55.37%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ